. .. .. .. .. .. .. .
. . . .

4 pocity, ktoré môžu dieťa doviesť k závislosti Rodina

Každá generácia je iná. Každá sa potýka so špecifickými problémami, s inými okolnosťami, vyrovnáva sa s iným svetom. A často dochádza k veľkým nedorozumeniam. Dnešní päťdesiatnici nad súčasnými tínedžermi len krútia hlavou a hovoria si, že to predsa nemôže byť pravda, čo všetko sa dá považovať za problém. A dnešní dvadsiatnici asi nikdy nepochopia, v akom strese sú ich rodičia, starí rodičia. Generačné nepochopenie je vec prirodzená, ale sú miesta, kedy by sme ho nemali podceňovať.

Mileniáli, Generácia Y, internetová generácia... nazývajme ich, ako chceme. Avšak ľudia najviac ohrození drogovou závislosti sú mladí vo veku od 10 - 20 rokov, teda v období puberty a adolescencie. Sú to deti a mladí ľudia, ktorí sú najtypickejšími zástupcami generácie, ktorá vyrástla v úplne iných podmienkach, než ich rodičia. Obklopená modernými technológiami, internetom, otvoreným svetom, oveľa väčším rozhľadom ako v tom dobrom, tak v tom zlom, vo svete neobmedzených možností kontaktu, ale zároveň veľmi odťažitom.

Najväčší rozdiel medzi predchádzajúcou generáciou X a tými, o ktorých sa dnes bavíme, je záujem o rodinný život a osobné vzťahy. Pre generáciu X, povedzme teda dnešní ľudia 45+ nebola táto hodnota tak vysoko, ako je pre dnešných mladých ľudí. Prečo? Pretože ich život na osobných vzťahoch stál. Bez mobilných telefónov, bez internetu a bez ďalších technológií a možností bola ľudská interakcia braná ako úplná samozrejmosť. Dnes sú osobné vzťahy niečo extrémne cenné. Mladí ľudia sa snažia prirodzene naplno využiť všetky možnosti, ktoré im súčasný svet ponúka, je to ale na úkor pevnosti zväzkov a blízkosti s inými ľuďmi. A to platí ako pre deti, tak pre mladých dospelých.

A často práve z nedostatku blízkych vzťahov, často s rodičmi, ktorí si potrebu kvality osobných vzťahov toľko neuvedomujú, vznikajú pocity, ktoré môžu deti vohnať do náruče závislostí. Či už tých nelátkových, o ktorých sme vám podrobne písali v tomto článku, tak tých klasických. O tom, akú úlohu môže rodič zohrať, si zase môžete prečítať tu.

Beznádej

Beznádej je emócia, ktorá je spájaná s depresiou. Nevidieť vo vlastnej situácii potenciál jej riešenia je pre dieťa o to jednoduchšie, pretože samotné nevie moc vlastných riešení nájsť. Komunikácia s rodičmi je extrémne dôležitá, avšak je často ona príčinou pocitu beznádeje u dieťaťa. Keď naše dieťa rieši problém na osobnej rovine, či už v škole, s kamarátmi alebo iný, oveľa viac frustrácie zažíva zo situácie, kedy o ňom s nami nemôže hovoriť. To si ako rodičia často zapríčiňujeme bagatelizovaním problému, tým, že si na dieťa neurobíme čas alebo tým, že nerešpektujeme dôvernosť, s ktorou sa na nás dieťa s problémom obrátilo. A porozprávame to tete, babičke, známym, komukoľvek, ktorí potom prenesú nešťastnú poznámku, a nedôvera je na svete. A s ňou aj pocit beznádeje, bezmocnosti a osamelosti.

Precitlivenosť

V dnešnej dobe sa čoraz častejšie stretávame s mladými dospelými a deťmi, ktorí sú veľmi citliví na spoločenské a komunikačné podnety. Ťažko posúdiť, či predchádzajúca generácia toľko citlivá nebola, alebo len nebola v spoločnosti nálada naklonená k takej otvorenosti, tak sa pocity naučila potláčať a skrývať.

Neverím na terapie a všetko to moderné sa pitvanie v problémoch. Niektoré dvere jednoducho majú zostať zatvorené. Keby som sa začal baviť o nejakých traumách z detstva, boh vie, na koľko ďalších vecí si spomeniem, čo to vo mne vyvolá za pocity. Doteraz som s tým žil, tak prečo by som mal čokoľvek otvárať.“

Martin, 51

Keď si tento prístup porovnáme s tým dnešným, v ktorom je potrebné analyzovať, baviť sa o problémoch a snažiť sa nájsť nielen ich riešenie, ale tiež príčinu, musíme uznať, že nie sú moc kompatibilné. Precitlivenosť a ľahké podráždenie (ako v tom negatívnom, tak v tom pozitívnom slova zmysle), vysoká reakčná odpoveď na akékoľvek (i emocionálne) podnety sú v našej spoločnosti čoraz častejšie a priepasť nepochopenia sa prehlbuje.

Impulzivita

Tendencia jedinca k tomu - konať bez toho, aby bral do úvahy potenciálne riziká alebo negatívne dôsledky svojho konania. Taký človek rýchlejšie koná a hovorí, než myslí. Všetci takých ľudí poznáme, impulzivita nemusí byť zlá vec, ak ju môžeme označiť za spontánnosť. Nedostatok skúseností a prebytok podnetov, na ktoré je možné reagovať s negatívnymi následkami je ale typické pre ľudí vo veku s najväčšími sklonmi k závislostiam. Impulzivita je spájaná s diagnózou hyperaktivity a/alebo poruchami pozornosti, tieto deti sú potom náchylnejšie k tomu povedať „áno“ v situáciách, kedy by sa mali otočiť a peľašiť domov.

Potreba dobrodružstva

Nedostatok aktivít, túžba po zážitkoch, energia, vitalita, odhodlanie zažívať intenzívne emócie a zážitky, ísť po hlave do dobrodružstva, odvaha. Tieto všetky vlastnosti by sme považovali naskrz za dobré, ak ich ale dokážeme primerane naplniť zábavou a činnosťami. Energický človek je spokojný, ak je zamestnaný. Dobrodružná povaha má ale aj svoju tienistú stránku. Túžba po zážitkoch môže jedinca dohnať k úplne prostému „skúšaniu nových vecí“, medzi ktoré veľmi ľahko môžu patriť tiež drogy.

Ak sme si vedomí toho, že medzi nami a naším dieťaťom vládne isté neporozumenie, a nemusí byť len generačné - pokojne aj čisto osobnostné, bohužiaľ je na nás ho preklenúť. Aj keď nevidíme dostatok záujmu zo strany dieťaťa, nesmieme sa prestať snažiť. Jeho najlepší záujem máme v rukách a nemali by sme podceňovať niečo, čomu trebárs nemusíme úplne rozumieť, ale čo by sme mali na našich deťoch prijať a ďalej s tým pracovať. Nemávať rukou nad niečím, čo nepovažujeme za problém, vždy sa snažiť vcítiť sa do toho, čo môže človek vo veku a pri skúsenostiach našich detí cítiť, čo môže potrebovať. Väčšinou stačí samotná otvorená náruč, pochopenie a čas, ktorý venujeme len a len našim deťom, snahe spoznať ich, ich osobnosti, záujmy, ale aj priateľov a túžby.

PublikovánoČLÁNKY MOHOU KOMENTOVAT POUZE REGISTROVANÍ UŽIVATELÉ
Registraci provedete ZDE
© 2004-2019 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmienky serveru | Cenník členstva | Návod na inzerciu | Desatoro | Osobné údaje | Kontakt