Zobraziť přihlasovací formulár

Informácie o fungovaní a efektívnosti interného systému na vybavovanie sťažností

Na tomto mieste budú prístupné informácie o fungovaní a efektívnosti interného systému na vybavovanie sťažností, ktorý zriadila spoločnosť CZECH NEWS CENTER a.s. ako poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb. Budú tu uvedené av predpísanom intervale aktualizované informácie o celkovom počte podaných sťažností, o ich druhu, priemernom čase pre ich vybavenie a to vrátane súhrnnej informácie o výsledku sťažností.