. .. .. .. .. .. .. .
. . . .

Démon manipulácia Vzťahy a sex

Aby sme predišli nevôli, je potrebné si ujasniť, čo rozumieme pod pojmom manipulácia. Pretože v súčasnej dobe je často manipulátor zamieňaný s agresorom a manipulovaný s obeťou. Manipulácia predstavuje nebezpečenstvo pre okolie v prípade, že je jej pôvodcom (alebo cieľom) osoba narcistická, psychopatická alebo sociopatická. V bežných vzťahoch sa až nebezpečne často zvaľuje „vina“ na manipulátora a manipulovanému je vnucovaná istá bezmocnosť, respektíve predstava, že brániť sa stojí obrovskú energiu.

Každá informácia, ktorú oznamujeme za účelom dosiahnutia svojho cieľa, sa dá nazvať manipuláciou. Keď hovoríme partnerovi, že je nám zima, často chceme, aby v skutočnosti vstal a zavrel okno, pridal na kúrení alebo nám dal svoju bundu. Partner by často mohol povedať, nech sa viac oblečieme, zavrieme okno sami alebo že sme sa mali lepšie obliecť a ako to, že by nám nevadilo, keby bola zima jemu. Ale to sa zas až tak často nestane. Ale povedať by to mohol.

  • Väčšina ľudí totiž o manipulácii vie, ale podrobiť sa jej je pre nich prijateľnejšie než prípadné následky nepodrobenia sa. Takže v takom stave zotrvávajú dobrovoľne.

Predstavte si situáciu - idete v aute a máte prepadnutú STK. Zastaví vás policajt pri bežnej kontrole, a vy spustíte litánie o tom, ako sa o auto stará manžel, momentálne ste v rozvodovom konaní, že sa strašne ospravedlňujete atď. Odídete s 10 eurovou pokutou a policajt to radšej pustí z hlavy. Kto tu kým manipuluje a ako je to vnímané spoločnosťou?

Manipulácia je bežnou súčasťou nášho života, aby sme neboli schopní sa jej brániť alebo ju vykonávali v agresívnom slova zmysle, je potrebné, aby bola spojená so šikanou, týraním (aj v nefyzickom slova zmysle) alebo iným, spoločensko-patologickým javom.

Démon manipulátor

Rovnako, ako si manipulovaný môže a nemusí uvedomovať, že je vlastne do niečoho, čo sa mu nepáči, nútený, nie každý manipulátor si uvedomuje, že manipuluje. Spočíva teda negatívna asociácia manipulátora so zámernosťou manipulácie?

Keď vezmeme ako predpoklad, že nami niekto manipuluje zámerne, môžu nastať tri prípady - buď si to uvedomujeme a nevadí nám to, uvedomujeme si to a vadí nám to alebo o tom nevieme.
Najviac nás samozrejme zaujíma bod, kedy si manipuláciu uvedomujeme, to, k čomu nás vedie, nám vadí a z nejakého dôvodu sa nemôžeme alebo nevieme vzoprieť.

Ako to vyzerá v praxi?

Túto patologickú manipuláciu môžeme zažívať skoro vo všetkých oblastiach nášho života. Býva súčasťou väčších problémov.

  • V práci. Od kolegov alebo nadriadených (i podriadených), môžeme zažívať obdobu šikanovania v škole. Môže ísť o zneužitie pozície, využitie našich slabých miest a pod. Takýmto problémom sa hovorí mobbing alebo bossing.

  • Medzi priateľmi. Aj to sa môže stať - ide väčšinou o šikanu, ktorá nie je zďaleka len výsadou školských lavíc.

  • Vo vzťahu. Manipulácia vo vzťahu v tom vyložene negatívnom slova zmysle je poväčšine súčasťou formy týrania. Nemusí a dokonca ani nebýva len fyzického rázu, často spočíva v časovom alebo ekonomickom obmedzovaní atď.

Proti manipulácii asertívne

Dôležité je uvedomiť si, že manipulácia neznamená, že na nás niekto mieri nabitou zbraňou. Všetko, čo máme k dispozícii, máme k dispozícii obaja. Sú to slová, vôľa a psychika. Manipulácii sa nemôžeme brániť, ak nie sme ochotní niesť prípadné následky (napríklad to, že o daného človeka, prácu alebo status prídeme), prípadne ak nevieme, čo vlastne sami chceme a len vieme, že toto nie.

Všeobecným rysom manipulačných techník je zabŕdnuť čo najhlbšie do hovoru, ktorým vás manipulátor dostáva argumentačne do pasce. Majte na pamäti, že manipulátor nemá na zreteli vaše túžby, vôľu, priania alebo pocity, ak pre vás niečo robí, tak poväčšinou len preto, aby vo vás vytvoril pocit záväzku, preto je potrebné sa tomu nepoddať. Môže vám lichotiť, môže pôsobiť dojmom morálnej autority.

  • Manipulátori manipulujú z viacerých dôvodov. Väčšinou ide o ľudí, ktorí majú problémy s dôverou, a tak sa snažia pripútať si ľudí k sebe inými ako úprimnými spôsobmi. Treba ale vedieť, že manipuláciu, hoci nevedomú, títo ľudia používajú preto, že neovládajú efektívnejší spôsob komunikácie, ale aj preto, že im to vychádza.

A čo proti tomu teda môžeme robiť? Nie je vôbec nutné kategorizovať manipulátor/nemanipulátor. Ak nás niekto tlačí k niečomu, čo sami nechceme, je jedno, ako to nazveme. Nemá cenu snažiť sa o zmenu cudzieho správania alebo v ňu len pasívne dúfať. To, čo musíme zmeniť, sú naše reakcie. A to sa nestane bez toho, aby sme vedeli, čo chceme, boli pripravení na zmenu a stáli si za svojím rozhodnutím.

Vymaniť sa z manipulátorského partnerského vzťahu znamená rozchod alebo rozvod (poprípade systematickú terapiu). Postaviť sa manipulácii zo strany nadriadeného alebo kolegov znamená potenciál straty miesta (aj keď by nemal). A ohľadom priateľov... tam je naša dobrovoľnosť zotrvávať v manipulatívnom vzťahu najväčšia, vo väčšine prípadov nás nepútajú iné záväzky.

  • Napriek súčasnému trendu by sme sa nemali v manipulácii stavať do úlohy obete, presadzovanie vlastnej vôle, názoru a potrieb patrí ku každodennému životu. Ukazovanie prstom na manipulátora ako strojcu našich ťažkostí je nekonštruktívne. Je len na nás, ako sa k tomu postavíme. Rovnako ako oni, máme aj my v rukách väčšinou všetky potrebné zbrane. Ide len o odvahu ich použiť.

PublikovánoČLÁNKY MOHOU KOMENTOVAT POUZE REGISTROVANÍ UŽIVATELÉ
Registraci provedete ZDE
© 2004-2018 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmienky serveru | Cenník členstva | Návod na inzerciu | Desatoro | Osobné údaje | Kontakt