. .. .. .. .. .. .. .
. .

Symbolika farieb Rodina

Hoci dnes, vo veku rozumu, chápeme farbu ako vec fyziky, kultúrne a archetypálne aspekty niektorých farieb nemôžeme poprieť. Ako je možné, že niektoré farby vnímajú celé kultúry ako symbol rovnakej veci? A ako sa stalo to, že význam tej istej farby môže iné ľudské pokolenie interpretovať úplne odlišne? Čo sa skrýva za tajomstvom pôsobenia farieb na človeka? A aký význam majú niektoré farby?

Spektrálne parametre farieb, lomu svetla a komplementarity necháme do školských lavíc. Úplne na začiatku ľudia nepoznali iné farby ako tie, s ktorými prichádzali do styku v prírode. Svoju symboliku mala vypracovanú antika, k dokonalosti ju pravdepodobne doviedlo kresťanstvo, kedy aj najmenší detail alebo kombinácia mala svoj presne definovaný význam.

A práve mentalitu odrážajúce náboženstvo, ktoré farebnú symboliku z veľkej časti formovalo, je dôvodom odlíšeného vnímania jednotlivých farieb v iných kultúrach. Najväčšie rozdiely panujú predovšetkým medzi Európanmi a kultúrami Ďalekého Východu - India, Japonsko, Čína.

Akonáhle sa do vnímania farieb začala miešať veda a rozum, stratila pre mnohých ľudí symbolíka farieb kúzlo. To však nič nemení na tom, že od pradávna, snáď ešte z čias jaskynných ľudí, na nás majú farby vplyv.

Ako pôsobia jednotlivé farby?

Môžete byť zástancom akéhokoľvek vysvetlenia. Prenášanie farebnej symboliky z prírody, umelé vytvorenie symboliky náboženstvom, psychologickými aspektmi, astrálnym pôsobením a súvislosti s horoskopmi... pravdu má každý svoju, ale existujú vlastnosti a symbolika farieb, ktorú skoro celá naša kultúra vníma rovnako. Podvedome má samozrejme každý z nás farby spojené s osobnými zážitkami, rovnako ako napríklad vône, takže k nim môžeme zaujať iné postoje, ale v tak neuchopiteľnej téme, ako je symbolika farieb, je objektívna pravda jednoducho k nedohľadaniu.

  • Červená je farba, ktorá v ľudstve ako takom vzbudzuje najsilnejšie reakcie. Je symbolom energie, aktivity, lásky, vzplanutia, ohňa, ale tiež je spájaná s agresivitou a nebezpečenstvom. Povzbudzuje emócie (u niekoho môže dokonca prebúdzať agresivitu). Je spojená s ohňom a krvou, astrologicky s Marsom a Baranom, symbolizuje sexualitu, spontánnosť, surovosť a vášeň, revolúciu, dynamiku a zmenu. Červená farba je najobľúbenejšia zhruba pre 12% ľudí. Ak ju preferujete, asi ste sebavedomí a cieľavedomí, ak ju odmietate, môžete mať nedostatok síl, stretávate sa s pasivitou a vyčerpaním.

  • Žltá je farba pomerne kontroverzná. Hoci ju vnímame ako farbu veselú a optimistickú, je v nej skrytá tiež zrada, faloš, žiarlivosť a predzvesť smrti. Žltú museli predtým nosiť napríklad čarodejnice, prostitútky a nie je náhodou, že aj slávna židovská hviezda mala žltú farbu. Ak je žltá vaša obľúbená farba, mohla by symbolizovať nevedomú túžbu po zmene. Ak ju vyložene neznášate, možno ste sklamaní a nemáte dôveru v budúcnosť.

  • Zelená je v prírode najhojnejšie zastúpená farba. Značí rast, vývoj, nádej, sviežosť a mladosť. Zaujímavé je, že skrytý symbol zelenej je vyložene desivý, symbolizuje neznáme bytosti (vodník), duchov. Zelenú farbu veľmi často odmietajú ľudia, ktorí trpia srdcovými poruchami, ale aj ľudia vnútorne veľmi neistí. Naproti tomu patrí medzi najobľúbenejšie farby ľudí starajúcich sa o druhých, silných a priebojných jedincov.

  • Modrá symbolizuje pokoj, mier, rovnováhu, súlad, túžbu po harmónii a čistote, vernosť, oddanosť, tradície, milujú ju všetci s bohatým vnútorným životom - introverti, umelci, romantici. Je to farba znamenia Rýb a môže znamenať tiež tápanie, blúdenie, depresiu, obetovanie. Modrá je najobľúbenejšia farba skoro pre polovicu ľudí, milujú ju všetci, ktorí túžia po láske a oddanosti, ale aj tí, ktorým sa nedarí a bažia po pokoji, odpočinku a bezpečí. Ak modrú nemáte radi, je možné, že nie ste v súlade s vlastným vnútrom, máte pred sebou samými strach a nie ste spokojní so svojimi súčasnými vzťahmi.

  • Čierna je farba vyložene plná významov. Na jednej strane symbolizuje smútok, zánik, smrť a noc, ale tiež aj pokoru, vzdor, protest, opustenie vlastnej individuality. Na druhej strane od pradávna symbolizovala bohatstvo a luxus, napríklad tiež znovuzrodenie (všetko z tohto pravdepodobne spája farba úrodnej pôdy). Čierna v kombinácii s červenou tvoria pudovo sexuálnu kombináciu, s bielou zase opačné póly jedného celku, dualitu dokonalosti.

  • Biela je farba nevinnosti, vznešenosti, telesnej i duchovnej čistoty, k bielemu svetlu majú smerovať ľudské duše. Bielu vnímame ako potenciál, nepopísaný list, vidíme nepoškrvnenosť a prebúdza v nás tvorivosť. Zároveň sa dá biela interpretovať ako symbol neurčitosti a neistoty. Biela farba jednoducho na niečo čaká, sama o sebe ako by nebola. V astrológii sa spája so znamením Raka.

  • Zlatá je farba, ktorú nemôžeme dosiahnuť inak, než leskom. Ten potom evokuje žiarenie, svetlo. Je zvláštne, že zlatá (nie žltá) je pripisovaná žĺtku, teda aj akémusi centru života, tela. Zlatej sú pripisované symboly nesmrteľnosti, životadárnosti, pozitívne a kreatívne (mužské) sily. Zlatá symbolizuje najvyššie hodnoty, zároveň veľkorysosť, vznešenosť, šľachetnosť.

PublikovanéČLÁNKY MOHOU KOMENTOVAT POUZE PŘIHLÁŠENÍ UŽIVATELÉ
Registraci provedete ZDE
Reklama | Podmienky serveru | Cenník členstva | Návod na inzerciu | Desatoro | Osobné údaje | Kontakt

© 2004-2022 CZECH NEWS CENTER a.s.