. .. .. .. .. .. .. .
. . . .
PODMÍNKY PRODEJE
Andrej O. (Bombahracky) ID 67885
Ibiz s r.o. Piešťany
.
mimibazar.sk/bombahracky
E-shop: www.bombahracky.sk
Oblasť: Piešťany
Telefon: 0901 774 744
+PRIDAŤ K OBLÚBENÝM (prihlásení)
Registrácia: 11.11.2008
Naposledy: 16.2.2020 15:30
Aktualizácia: 16.2.2020 15:30
INZERTNÉ FOTOGRAFIE 0
predám | kúpim
vymením | darujem | požičiam
zadarmo k objednávke
zľavy | akcie | odkazy
odkazy na aukcie
PREBIEHAJÚCE AUKCIE
PODMIENKY PREDAJA
36270890
DIČ SK2021997571
HODNOTENIE 420
RODINNÉ FOTOGRAFIE 11
Rodinné fotky
Scrapbook
Módna show
Spokojní zákazníci
Moje hobby
Záhrada
Naše bývanie
Poradňa
Domáci maznáčikovia
Zberateľstvo
Naše úlovky
KOMENTÁRE
VTIPY 0
RECEPTY 0
NÁVODY 0
Milé maminky a tatinkovia, ďakujem Vám, že ste navštívili môj obchodík :-) Navštívte aj náš internetový obchod www.bombahracky.sk
Kontaktné informácie

Prevádzkovateľom internetového obchodu Bombahracky.sk je spoločnosť Ibiz, s.r.o,

Obchodné meno a adresa: Ibiz, s.r.o, Družby 77, 921 01 Piešťany, Slovensko
IČO: 36 270 890
DIČ: 2021997571 (neplatca DPH)
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č.17012/T

Mobil: 0901 774 744
E-mail: info@bombahracky.sk , ibizsro@gmail.com

Prevádzková doba pre telefonické objednávky a informácie o tovare: Pondelok až piatok od 8,30 do 16,00 hod.

Tovar posielame DPD kuriérom na dobierku alebo po úhrade na účet, cena od 4,49 Eur podla váhy balíka. Malé balíky posielame Slovenskou poštou cena od 3,99 Eur.
Minimálna suma objednávky je 10 Eur.

Všeobecné obchodné podmienky pre nákupy prostredníctvom elektronického obchodného systému www.bombahracky.sk
Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú základné zásady a pravidlá vzťahov medzi predávajúcim, ktorý je prevádzkovateľom elektronického obchodného systému www.bombahracky.sk a zákazníkom (ďalej len „kupujúci“). Ustanovenia obchodných podmienok sú platné a účinné, pokiaľ nie je individuálne písomnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnuté niečo iné.

1. Základné ustanovenia

Predávajúcim je obchodná spoločnosť Ibiz, s.r.o, Družby 77, 921 01 Piešťany

Predávajúci nie je platcom DPH.

IČO: 36 270 890

DIČ: 2021997571

Predávajúci je zapísaný v OR Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č.17012/T

Kupujúcim je každá v obchode zaregistrovaná osoba (fyzická alebo právnická), ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu www.bombahracky.sk alebo zadala objednávku formou emailom, písomne, osobne a tak vstúpila do právneho vzťahu s predávajúcim.

Tovarom sa na účely týchto obchodných podmienok rozumejú produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke elektronického obchodného systému www.bombahracky.sk.

Kupujúci objednáva tovar od predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodného systému www.bombahracky.sk. Kúpna zmluva sa uzatvára na základe objednávky kupujúceho.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

Objednávka musí obsahovať nasledovné náležitosti: meno kupujúceho, kontaktnú osobu kupujúceho, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne alebo faxové číslo, IČO, DIČ, objednávací kód tovaru, presný popis tovaru, počet kusov tovaru, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru.

Predávajúci zaraďuje do systému a teda aj vybavuje objednávky v poradí, v akom prichádzajú. Predávajúci potvrdí objednávku mailom alebo telefonicky. Ak kupujúci neobdrží potvrdenie objednávky je oprávnený bezodkladne mailom alebo telefonicky kontaktovať predávajúceho.

Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou, kde oznámi odberateľovi v akej lehote bude možné tovar dodať. Bežná dodacia doba je spravidla 1-14 pracovných dní.

Ak sa tovar objednaný kupujúcim práve na sklade nenachádza, kupujúci bude o tomto informovaný prostredníctvom e-mailu, kde mu bude oznámený najbližší možný dátum dodania tovaru. Ak kupujúci nebude súhlasiť s takto oznámeným dátumom dodania, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od kúpnej zmluvy však musí byť predávajúcemu oznámené najneskôr 24 hodín pred expedíciou tovaru od predávajúceho. Po tomto termíne už prejav vôle kupujúceho o odstúpení od zmluvy nebude zo strany predávajúceho akceptovaný.

Kontaktné údaje predávajúceho:

Email: info@bombahracky.sk , ibizsro@gmail.com

Telefonický kontakt: 0901 774 744

Upozornenie pre kupujúceho (spotrebiteľa): Predávajúci nemá kamennú predajňu, obchodný systém funguje výlučne prostredníctvom internetu.

Objednávka tovaru sa spracováva v priebehu dňa, pričom o vybavení objednávky bude kupujúci informovaný e-mailom alebo telefonicky do 24 hodín. Ak kupujúci platí prevodom na účet, doba spracovania začína plynúť až po poukázaní čiastky na účet predávajúceho.


2. Storno objednávky (zrušenie objednávky)

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu. Zrušenie však musí byť predávajúcemu oznámené písomne, emailom, telefonicky najneskôr do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu. Po tomto termíne už zrušenie objednávky nebude zo strany predávajúceho akceptované. V prípade stornovania vyexpedovanej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady vzniknuté týmto konaním (spravidla cenu dopravy/poštovného v plnej preukázateľnej výške).

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

- Predávajúci má právo stornovať objednávku alebo jej časť, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky v plnom rozsahu alebo stornovaní časti objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti, kupujúcemu budú finančné prostriedky vrátené do 15 pracovných dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

- objednávku nebolo možné predávajúcim záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo kupujúceho, kupujúci je nedostupný, kupujúci neodpovedá na e-maily atď.)


3. Dodacie lehoty
Ak predávajúci obdrží objednávku tovaru do 13 - tej hodiny /v pracovný deň/ a tovar je na sklade, zásielka je ešte v ten deň od predávajúceho expedovaná. V nutných prípadoch je kupujúci nepretržite informovaný o postupe pri dodaní objednávky. 
Ak je tovar dodávaný na objednávku, doba expedície sa štandardne pohybuje v rozmedzí 1-14 pracovných dní v závislosti od skladových zásob resp. v závislosti od skladových zásob dodávateľov predávajúceho. Dodacia lehota je uvedená pri každom tovare "Dostupnosť + počet dní potrebných na vybavenie objednávky". Tovar na objednávku je zpravidla potrebné objednať od dodávateľa. V takomto prípade bude predávajúci kontaktovať kupujúceho a oboznámi ho o najneskoršom možnom termíne dodania ako aj o ďalšom postupe. Ak táto predĺžená doba dodania tovaru nebude kupujúcemu vyhovovať,je kupujúci oprávnený stornovať objednávku bez akýchkoľvek ďalších nárokov predávajúceho (náhrada nákladov a podobne).
Kupujúci berie na vedomie a bezvýhradne súhlasí so skutočnosťou, že k expedičnej dobe tovaru v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok treba pripočítať čas potrebný na jeho doručenie.

Predávajúci nezodpovedá za:

- oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. doručovateľskou spoločnosťou.

- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa kupujúcim pri objednávaní tovaru.

- za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. doručovateľskou spoločnosťou.

- prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu alebo dodávateľa predávajúceho v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne v dôsledku zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok ktoré predávajúci nemohol ovplyvniť.

Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto odberu, ktoré kupujúci uviedol v objednávke. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť objednanej a doručenej zásielky.
Kontrola tovaru pri preberaní
2.1 Kupujúci je povinný prevzatý tovar ihneď skontrolovať. Dodatočné reklamácie týkajúce sa množstva a druhu tovaru nebudú predávajúcim akceptované.
2.2 Ďalej je kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený nie je poškodený. Ak sa poškodenie zistí, je potrebné spísať tzv. „škodový zápis“ s kuriérskou službou a následne kontaktovať predávajúceho. V prípade nespísania škodového zápisu má predávajúci právo neuznať reklamáciu na poškodený tovar.
2.3 Peniaze za tovar vám budú vrátené poštovou poukážkou alebo prevodom na váš účet a to najneskôr do 10 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. Tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu.

4. Platobné podmienky

Na účely týchto obchodných podmienok platia nasledovné vymedzenia spôsobov úhrady za objednaný tovar:
Platba vopred: Platbu vopred uskutoční kupujúci na základe informačného emailu, ktorý obdrží od predávajúceho e-mailom / informácie o platbe/ ihneď po odoslaní objednávky. Pri úhrade je dôležité uviesť ako variabilný symbol číslo objednávky. Ak do 3 pracovných dní neobdrží predávajúci platbu na účet, bude objednávka kupujúceho stornovaná. V prípade, ak tovar nie je na sklade, kupujúci obdrží bez zbytočného odkladu od predávajúceho e-mail o dostupnosti objednaného tovaru.

Pri platbe dobierkou: tovar bude vyplatený pri prevzatí.

Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v dodacích podmienkach.

5. Reklamačný poriadok

1.
Podmienky záruky a vybavovanie reklamácií sa riadia príslušnými ustanoveniami platných všeobecne záväzných právnych predpisov (Občiansky zákonník - zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov ).

2. Kupujúci je povinný prezrieť si tovar, čo najskôr po prevzatí zakúpeného tovaru.

3. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu vady tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo ich pri prehliadke zistil. Ak si kupujúci túto svoju povinnosť nesplní bez zbytočného odkladu od zistenia vady právo kupujúceho z vád tovaru sa nemôže priznať

4. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré na tovare vzniknú počas trvania záručnej doby, nie však za vady:

a) ktoré kupujúci spôsobil sám,

b) o ktorých kupujúci vedel pred prevzatím tovaru a predávajúceho na vady neupozornil,,

c) na ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,

d) ktoré vznikli z dôsledku opotrebovania tovaru spôsobenom bežným používaním, nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym či nadmerným používaním, nesprávnym skladovaním alebo po uplynutí doby životnosti tovaru.

5. 

Reklamáciu uplatňuje kupujúci písomne na reklamačnom protokole s priložením kópie faktúry na adresu predávajúceho.
Reklamovaný tovar kupujúci zasiela predávajúcemu na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberie.

6. Kupujúci má právo na uplatnenie reklamácie do 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim.
Ak nie je reklamácia uplatnená v záručnej lehote, právo na reklamáciu zaniká.


7. Predávajúci je povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení- úplnom alebo čiastočnom uznaní- najneskôr do 7 dní.. Reklamačný nárok kupujúceho je predávajúci povinný vysporiadať najneskôr do 30 dní. Táto lehota začne plynúť dňom doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu.6.

 Právo spotrebiteľa na vrátenie tovaru bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa:

1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich, právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.

2. Ak chce spotrebiteľ toto právo chce využiť, je povinný osobne doručiť písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou (napr. originál faktúry, návod a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom) najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár:
http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf.

3, Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý.

4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar alebo službu, vrátane hodnoty za najlacnejší bežný spôsob doručenia ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

6. Toto právo na odstúpenie od zmluvy sa podľa § 7 ods. 6 Zákona neuplatňuje napríklad pre tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo zníženiu akosti, taktiež pre predaj novín, časopisov, periodickej tlače, kníh a na predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil alebo aj na tovar, ktorý bol uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov..

7. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni, čo prezumuje povinnosť vrátenia tovaru s originálnym obalom, visačkami a podobne.

8. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.


7.

 Ochrana osobných údajov

1. 
Predávajúci sa zaväzuje chrániť osobné údaje kupujúceho v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím osobám, s výnimkou spoločností, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne zrealizovanie objednávky - jedná sa predovšetkým o zasielateľské služby.

2. Vyplnením a odoslaním objednávkového formulára dáva kupujúci súhlas k zhromažďovaniu a evidovaniu osobných údajov o kupujúcom a jeho nákupoch. Kupujúci má právo tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať

3. Osobné údaje sú od kupujúceho požadované len v rozsahu nevyhnutnom na evidenciu a správne zrealizovanie objednávok kupujúceho a evidenciu v rámci občianskoprávneho vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim.

4. Použitím tohto internetového obchodu kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním osobných údajov, najmä o jeho osobe a o jeho nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

8. Záverečné ustanovenia

1. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil so znením týchto obchodných podmienok, vrátane reklamačného poriadku a bezvýhradne s nimi súhlasí.

2. V prípade ak oprávnený orgán rozhodne o neplatnosti alebo neúčinnosti niektorých ustanovení týchto obchodných podmienok alebo ich časti, platnosť a účinnosť nedotknutých ustanovení týchto obchodných podmienok zostáva nezmenená.

3. Právne vzťahy výslovne týmito obchodnými podmienkami nedotknuté sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ako aj ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi z oblasti ochrany spotrebiteľa a elektronického obchodu.

4. Predávajúci a kupujúci sa týmto dohodli, že elektronickú formu komunikácie ( najmä e-mail, internet) budú považovať na základe týchto obchodných podmienok za záväznú pre obe zmluvné strany.
Podmínky byly naposledy upraveny: 4.1.2015, 13:38
© 2004-2020 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmienky serveru | Cenník členstva | Návod na inzerciu | Desatoro | Osobné údaje | Kontakt