.

OBJEDNAŤ BANNER 468x60
PODMÍNKY PRODEJE

Provozovatel
Katarína Tvarožková

Šintavská 14
Bratislava
85105
Slovenská republika

IČO 32175361

Část I.

1. Zrušenie objednávky a Odstúpenie od zmluvy :

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky.

V zmysle ustanovenia § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bolo v uvedenej lehote predávajúcemu odoslané písomné Odstúpenie od zmluvy. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu (Zbierka zákonov č. 102/2014 §10 ods. 3). Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. (V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, predávajúci vráti kupujúcemu zníženú kúpnu cenu tovaru v súlade s ustanovením § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotu jeho opotrebovania.)

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

2. Záručné podmienky

V zmysle § 620 Občianskeho zákonníka je záručná lehota na nový tovar 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Ak ide o  použitú vec, kupujúci a  predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby Tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju oprávnenú Reklamáciu.

Reklamácie vrátane odstránenia poruchy musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

3. Vyhlásenie:

Predávajúci prehlasuje, že sa zoznámil s podmienkami, ktoré by mal spĺňať predajca ponúkajúci tovar cez internet.

Zároveň predávajúci zodpovedá za to, že vo svojich podmienkach predaja bude uvádzať požadované informácie a zároveň informácie, ktoré sú v súlade s aktuálnym znením jednotlivých zákonov.

V prípade, že je nasledujúci Časť II. či akákoľvek jej časť v rozpore s platnými zákonmi a ustanoveniami, stáva sa neplatnou a transakcia sa riadi výlučne spoločnými podmienkami predaja z Časti I.

 


Část II.

DOBRÝ DEŇ, TEŠÍ NÁS ZÁUJEM O NAŠE PRÍPRAVKY, VECI PRE HOBBY, DETSKÉ VECIČKY ...
VÍTAME VÁS NA NAŠEJ STRÁNKE
Na tejto stránke sú aj súkromné albumčeky, preto sa vopred prosím informujte :-)


´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ INFORMÁCIE O FIRME:´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´

Katarína TVAROŽKOVÁ - ŠTÚDIOKATJA
Šintavská 14
851 05 BRATISLAVA
IČO: 32175361
Nie sme platcami DPH

Na všetky otázky odpovedám mailom:
katjatv@me.com
tel: 0905404598
v hodinách 8,00-19,00
Na mailové objednávky odpovedám do 24 hodín
Ak Vám neodpoviem, napíšte znovu, nakoľko sa môže stať, že mail nedostanem.
Pokiaľ som na dlhšiu dobu v zahraničí dávam do albumu odkaz, ale na maily odpoviem katjatv@me.com


´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ INFORMÁCIE O TOVARE ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

PROFESIONÁLNA KOZMETIKA, ktorá je ponúkaná výlučne v salónoch, nakoľko sa jedná o profesionálne výrobky.
Všetok tovar, ktorý je v ponuke je v 100% stave.
Môžete sa na mňa obrátiť s Vašimi otázkami, rada odpoviem. Som kozmetička, vizážistka a image maker s dlhoročnými skúsenosťami a preto Vám môžem poradiť s používaním prípravkov pre čo najelpší efekt a Vašu spokojnosť.

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ OBJEDNÁVANIE A DODANIE TOVARU ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

- tovar je skladom, preto je odosielaný Slovenskou poštou ihneď po úhrade do 3 pracovných dní
- ak príde k výpadku tovaru /požadované vyššie množstvo, farba, veľkosť/ hneď pri spracovaní objednávky Vás budeme informovať mailom, alebo telefonicky a dohodneme sa na ďalšom postupe
- tovar, ktorý je na objednávku je zvyčajne zákazníkovi expedovaný do 10 pracovných dní.
Vyhradzujem si právo na predĺženie dodacej doby v prípade vyskytnutia sa nepredvídateľných okolností.
O takejto situácií kupujúceho okamžite informujem mailom, alebo telefonicky.
V prípade, že tovar, ktorý ste si objednali a zaplatili nepríde, bude Vami uhradená čiastka ihneď po dohovore poukázaná na Vami zadaný účet.

V objednávke prosím pri každom tovare uveďte počet, poprípade farbu.Po ukončení objednávky aj plnú adresu pre doručenie.
Spätne Vám odošlem podklad na úhradu s variabilným symbolom.
Pri úhrade do poznámky napíšte svoje meno.

Možnosti platby:
- bankovým prevodom
- hotovostným vkladom na účet
- poštovou poukážkou

DODANIE TOVARU:
Tovar je odoslaný ihneď po úhrade do 3 pracovných dní, o čom je kupujúci oboznámený mailom.
Ak tovar nie je skladom, hneď pri objednaní je o tom kupujúci oboznámený aj o termíne dodania.
Tovar je odosielaný ako cenné poistené listy, doporučené listy, alebo poistené balíky.
Záleží od množstva a hodnoty objednaného tovaru.
O poštovnom je kupujúci oboznámený pri podklade na úhradu, nakoľko je každá zásielka individuálna.
Balíčky sú spracované a balené tak, aby sa obsah nemohol poškodiť.

AKCIE:
Tovar v akciách je časovo obmedzený, alebo len do vypredania zásob.
K vyšším objednávkam pribaľujeme darčeky, záleží od množstva a druhu darčekov na sklade.


´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ZÁRUKA/REKLAMÁCIA ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

- ZÁRUKA NA NOVÝ TOVAR - podľa zákona popísaná v I.časti Podmienok predaja

- ZÁRUKA NA POUŽITÝ TOVAR -
Na použité veci záruka neplatí. Zodpovednosť predávajúceho sa nevzťahuje na bežné opotrebenie a vady popísané buď v konkrétnom inzeráte, alebo všeobecne v obchodných podmienkach.

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ODSTÚPENIE OD ZMLUVY/STORNOVANIE ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín emailom.
Zmluvy, od ktorých nie je možné odstúpiť bez uvedenia dôvodu sú zmluvy, ktorých predmetom okrem iného je:
- predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov)
V prípade odstúpenia od zmluvy musia byť splnené nasledovné podmienky:
-výrobok musí byť vrátený v originálnom nepoškodenom stave a obale
-výrobok nesmie preukazovať známky používania (nosenia)
-výrobok musí obsahovať všetky identifikačné znaky , všetko príslušenstvo, ktoré bolo dodané s výrobkom.
zásielka musí obsahovať písomné odstúpenie od zmluvy podpísané kupujúcim

V prípade splnenia všetkých vyššie uvedených náležitostí bude kupujúcemu vrátená plná kúpna cena do 14 dní od prevzatia výrobku. V prípade porušenia alebo nesplnenia niektorých požiadaviek bude kupujúcemu vrátený výrobok na jeho náklady.


´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

Vaše osobné údaje slúžia len účelom vybavenia Vašej objednávky a nebudú poskytnuté tretej osobe.
====================================================================


Hodnotenia o obchodíku píšem obratom, ak príde hodnotenie mne, nakoľko som písala po každom obchodíku a spätne sa mi nedostala ani desatina :-(((
Budem rada, ak sa na mňa obrátite, budem sa snažiť zodpovedať Vaše otázky a pokiaľ to bude v mojich silách, vyjdem Vám v ústrety.

PRAJEM VÁM PRÍJEMNÉ NAKUPOVANIE
KATKA
Podmínky byly naposledy upraveny: 31.12.2017, 7:54
© 2004-2020 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmienky serveru | Cenník členstva | Návod na inzerciu | Desatoro | Osobné údaje | Kontakt