.

OBJEDNAŤ BANNER 468x60
PODMÍNKY PRODEJE

Provozovatel
Anna Balázsyová- NINA FASHION
Anna Balazsyová

Novozámocká 1346/57
Zvolen
960 01
Slovenská republika

tel. 0918523812

IČO 41775465
DIČ 1072927526
IČO DPH SK1072927526

Část I.

1. Zrušenie objednávky a Odstúpenie od zmluvy :

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky.

V zmysle ustanovenia § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bolo v uvedenej lehote predávajúcemu odoslané písomné Odstúpenie od zmluvy. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu (Zbierka zákonov č. 102/2014 §10 ods. 3). Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. (V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, predávajúci vráti kupujúcemu zníženú kúpnu cenu tovaru v súlade s ustanovením § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotu jeho opotrebovania.)

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

2. Záručné podmienky

V zmysle § 620 Občianskeho zákonníka je záručná lehota na nový tovar 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Ak ide o  použitú vec, kupujúci a  predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby Tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju oprávnenú Reklamáciu.

Reklamácie vrátane odstránenia poruchy musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

3. Vyhlásenie:

Predávajúci prehlasuje, že sa zoznámil s podmienkami, ktoré by mal spĺňať predajca ponúkajúci tovar cez internet.

Zároveň predávajúci zodpovedá za to, že vo svojich podmienkach predaja bude uvádzať požadované informácie a zároveň informácie, ktoré sú v súlade s aktuálnym znením jednotlivých zákonov.

V prípade, že je nasledujúci Časť II. či akákoľvek jej časť v rozpore s platnými zákonmi a ustanoveniami, stáva sa neplatnou a transakcia sa riadi výlučne spoločnými podmienkami predaja z Časti I.

 


Část II.

Ďakujem, že ste nahliadli do nášho obchodíku :-) V prípade otázok k tovaru ma neváhajte kontaktovať. Rada veci, čo sú skladom premeriam.

Adresa firmy:
Anna Balázsyová- NINA FASHION
Kalnická 381/40
935 38 Lok

súvisiaci priestor -T.Vansovej 1440/1, 960 01 Zvolen . Možný osobný odber priamo
na tejto adrese vo Zvolene.

Slovenská republika

tel. 0918/ 523 812

IČO: 41775465
DIČ:1072927526
zodp. osoba Anna Balázsyová
info@nina-fashion.sk, t.č. 0918523812 (volať. denne do 17:00)
Nie sme platcami DPH.

-Informácie o ponúkanom tovare-

Na všetok tovar sa vzťahuje záručná doba 2 roky odo dňa zakúpenia tovaru. Dokladom je faktúra priložená v zásielke.
Dodacie a platobné podmienky


1. Platby za tovar sa uskutočňujú v € nasledovne:

PRI PLATBE VOPRED sú poštovné a balné náklady pri odoslaní prostredníctvom:
• Slovenskej pošty 1,90€ (DOPORUČENE ) - do 500g
• Slovenskej pošty 2,50€ (DOPORUČENE ) - do 1000g

•Kuriérskej spoločnosti 4€


PRI PLATBE NA DOBIERKU: sú poštovné a balné náklady pri odoslaní prostredníctvom:
• Slovenskej pošty 2,90€ .
• Kuriérskej spoločnosti 5€


2. Pokiaľ objednávka obsahuje viacero kusov tovaru, poštovné sa platí podľa hmotnosti celkového objednaného tovaru a to podľa cenníka SP.
3. Pokiaľ si objednáte tovar, ktorý je skladom a súčasne s ním tovar na objednávku, v rámci úspory Vašich nákladov na poštovné Vám balík odošlem ako jednu súhrnnú zásielku a to v dodacej lehote platnej pre tovar na OBJEDNÁVKU. Ak by ste predsa chceli obdržať tovar, ktorý je skladom skôr, nie je problém, treba však rátať s tým, že poštovné si platíte ako kupujúci pri každom odoslaní tovaru.
4. Tovar odosielame max do 3 dní od prijatia peňažných prostriedkov na učet a to výlučne len doporučene.
5.Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 € (slovom desať eur) v prípade, že vytvoril objednávku, ktorú nestornoval a tovar si od dopravcu nevyzdvihol, a tak bol vrátený späť predávajúcemu.
Táto zmluvná pokuta zahŕňa náklady na dopravu ako i sankciu za nenaplnenie kúpnej zmluvy.
6.Z dôvodu veľkého záujmu o tovar môže dôjsť k oneskoreniu dodania. V takomto prípade príjmite naše ospravedlnenie. O oneskorení dodávky alebo vypredaní tovaru budete vyrozumení. Ďakujeme za pochopenie.

7. U objednávok s vyššou hodnotou môže dodávateľ resp. predávajúci e-mailom alebo telefonicky overiť pravosť (alebo správnosť obsahu) objednávky pred jej odoslaním.
Storno objednávky, výmena a vrátenie tovaru-
1. Objednávku môžte stornovať kedykoľvek do odoslania zásielky k Vám, o čom vždy informujem mailom.
2. Tovar nepoužitý a v originálnom balení máte možnosť bez udania dôvodu do 14dní vrátiť. Poštovné náklady na vrátenie tovaru však znáša kupujúci.
Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
3. Ak by Vám tovar nesadol, nie je problém ho vymeniť za inú veľkosť. resp. vrátiť a peniaze Vám pošlem späť. Všetok tovar však musí byť v originálnych krabičkách (balení) a s neodtrhnutými štítkami a visačkami!!!
Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. (V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, predávajúci vráti kupujúcemu zníženú kúpnu cenu tovaru v súlade s ustanovením § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotu jeho opotrebovania.)
4. Výnimočne sa stane, že sa nečakane tovar na sklade u môjho dodávateľa vypredá, vtedy Vás ihned budem informovať. Máte možnosť počkať na tovar (presnú dobu uvediem v emaile) , alebo Vám vrátim peniažky na účet.
5.Pokiaľ bude tovar vrátený nekompletný,či nebude v povodnom stave, vrátenú čiastku si ponížime o hodnotu opotrebenia tovaru.

PREDÁVAJÚCI JE OPRÁVNENÝ ÚČTOVAŤ SI ZA VÝMENU TOVARU POPLATOK 2€ t.j. NÁKLADY NA OPäTOVNÉ ZASLANIE TOVARU!

Ošetrovanie bielizne a blúzok
Tovar zakúpený u nás je nutné starostlivo ošetrovať, prať vždy pri teplote aká je na štítku väčšinou 30 stupnov program ručné pranie v prácke alebo max 40 stupnov a vždy BEZ Aviváže. Takto Vám tovar bude dlho slúžiť a dobre vyzerať.

Prajem príjemné nakupovanie :-)
www.nina-fashion.sk
Podmínky byly naposledy upraveny: 22.10.2015, 8:23
© 2004-2019 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmienky serveru | Cenník členstva | Návod na inzerciu | Desatoro | Osobné údaje | Kontakt