.

OBJEDNAŤ BANNER 468x60
PODMÍNKY PRODEJE

Provozovatel
Michaela Ulrichová

Zlievárenská 4
Nitra
949 05
Slovenská republika

tel. 0905/829941

Část I.

1. Zrušenie objednávky a Odstúpenie od zmluvy :

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky.

V zmysle ustanovenia § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bolo v uvedenej lehote predávajúcemu odoslané písomné Odstúpenie od zmluvy. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu (Zbierka zákonov č. 102/2014 §10 ods. 3). Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. (V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, predávajúci vráti kupujúcemu zníženú kúpnu cenu tovaru v súlade s ustanovením § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotu jeho opotrebovania.)

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

2. Záručné podmienky

V zmysle § 620 Občianskeho zákonníka je záručná lehota na nový tovar 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Ak ide o  použitú vec, kupujúci a  predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby Tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju oprávnenú Reklamáciu.

Reklamácie vrátane odstránenia poruchy musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

3. Vyhlásenie:

Predávajúci prehlasuje, že sa zoznámil s podmienkami, ktoré by mal spĺňať predajca ponúkajúci tovar cez internet.

Zároveň predávajúci zodpovedá za to, že vo svojich podmienkach predaja bude uvádzať požadované informácie a zároveň informácie, ktoré sú v súlade s aktuálnym znením jednotlivých zákonov.

V prípade, že je nasledujúci Časť II. či akákoľvek jej časť v rozpore s platnými zákonmi a ustanoveniami, stáva sa neplatnou a transakcia sa riadi výlučne spoločnými podmienkami predaja z Časti I.

 


Část II.

Milí zákazníci, zákazníčky,

v prvom rade Vám ďakujem, že ste na moju stránku zavítali. V prípade, že tovar, ktorý ponúkam Vás oslovil a mali by ste o niečo záujem, prosím prečítajte si moje podmienky predaja.


Tovar, ktorý ponúkam je AUTENTICKÝ, nejde o žiadne napodobeniny, za originalitu RUČÍM VRÁTENÍM PEŇAZÍ !!! Ide o kvalitný tovar. V prípade, že je tovar skladom, mám to napísané v inzeráte, v opačnom prípade je tovar na objednávku z USA alebo EU a iných krajín do 7-14dní. Za prípadné omeškanie sa ospravedlňujem. Informujem o odoslanom tovare, rovnako aj o omeškaní.

PLATBA: Akceptujem platbu vopred prevodom na účet. Na dobierku viem zaslať len tovar, ktorý je skladom, ak sa vopred dohodneme. Na dobierku posielam len registrovaným členom. Poštovné sa vzťahuje na každý tovar (ak sa písomne nedohodneme na prípadnej zľave na poštovnom ), podľa druhu a hmotnosti tovaru. Balné neúčtujem. V prípade väčšej objednávky- viac kusov sa platí len jedno poštovné. Suma poštovného je presne daná tarifami Slovenskej pošty, pri každom tovare je táto suma uvedená v inzeráte. Posielam len prostredníctvom Slovenskej pošty, vždy 1. triedou, pri sume vyššej ako 30e s poistením.

Poštovné: posielam vždy doporučene podľa taríf Sl. posty.
Ak je tovar na sklade, ihned po nabehnutí platby posielam. Ak ide o tovar na objednávku, dodanie je 7-14dní, závisí od konkrétneho druhu tovaru, to vždy upresním mailom.

Objednávky na dobierku neposielam, ale pri opakovaných odberoch s pozit. hodnotením nie je problém.


Podľa § 12 Zákona č. 108/2000 Z.z. zakúpený tovar je možné vrátiť bez uvedenia dôvodu najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar je potrebné vrátiť na adresu predávajúceho nepoškodený a v pôvodnom stave. Cena za tovar bude kupujúcemu vrátená bezodkladne po prijatí a skontrolovaní vráteného tovaru na bankový účet.
Tovar treba zaslať doporučene a poistený, pretože predávajúci neručí za jeho prípadné poškodenie alebo stratu. Tovar nie je možné vrátiť na spôsob dobierky!

ZĽAVY: Zľavy poskytujem zákazníkom po vzájomnej dohode.

Vrátiť je možné len na tovar, ktorý mi vrátite po vzájomnej dohode v originálnom balení, s visačkami, predtým ma o tom, prosím informujte.
Na použitý tovar sa nevzťahuje záruka podľa platných zákonov, zodpovednosť predávajúceho sa vzťahuje len na vady, ktoré tieto veci mali pri prevzatí kupujúcim.
Ak vyjde taká vada najavo až dodatočne, je stanovená 12 mesačná lehota na vytknuté vady kupujúcim a pre uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady.
Zodpovednosť predávajúceho sa nevzťahuje na bežné opotrebenie a vady popísané buď pri konkrétnom inzeráte alebo vo všeobecne platných obchodných podmienkach.

ZÁRUKA na nový tovar:
Pokiaľ sa na tovare pri jeho používaní prejaví poškodenie, vybavuje sa tento problém v rámci reklamačného konania. Na tovar sa vzťahuje zákonom stanovená záručná doba a to 24 mesiacov.
Ak zistíte chybu výrobku, na ktorú sa vzťahuje reklamácia počas záručnej doby, zistené chyby nám oznámte čo najskôr e-mailom , telefonicky alebo písomne na uvedené kontakty.
Záruka sa vzťahuje na všetky vady výrobku spôsobené výrobcom (vady materiálu, výroby. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené opotrebovaním výrobku používaním, praním alebo neodborným ošetrovaním, alebo čistením.

Nárok na uplatnenie záruky môže zaniknúť pokiaľ bol výrobok poškodený pri preprave (zjavné poškodenie tovaru alebo jeho obalu je potrebné riešiť s dopravcom).
Zákazník nie je povinný takýto tovar prevziať a musí o zistenom poškodení okamžite informovať predajcu.

Objednávku máte možnosť stornovať do 24 hod od objednania a to písomnou formou alebo telefonicky.

Ak sa stane, že tovar, ktorý máte objednaný a už vyplatený nie je už v ponuke, informujem o tom mailom a navrhnem prípadné riešenie.

Ceny uvedené pri jednotlivých produktoch sú uvedené v EUR s DPH

NOVÝ ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV - GDPR:

viac info nájdete u mňa na eshope - link:

https://www.dobreoblecenie.sk/page/ochrana-osobnych-udajov/4


V prípade akýchkoľvek ďalších otázok ma môžete kontaktovať mailom alebo telefonicky.

Budem rada, keď si u mňa niečo vyberiete a svoju skúsenosť zanecháte v hodnotení.

Príjemné nakupovanie prajem.

PREVÁDZKOVATEĽ:
Ing. Michaela Ulrichová
Zlievárenská 4
94905 Nitra
IČO 46 016 821
e-mail: ulrichova.m@gmail.com /nonstop/
t. č. 0905/829941 /8.00-20.00hod./
Podmínky byly naposledy upraveny: 6.6.2018, 12:36
© 2004-2020 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmienky serveru | Cenník členstva | Návod na inzerciu | Desatoro | Osobné údaje | Kontakt