.

OBJEDNAŤ BANNER 468x60
PODMÍNKY PRODEJE

Provozovatel
Mária Lipovská

Sv. Gorazda 922/16
Košice-Krásna
04018
Slovenská republika

tel. 0903453999

IČO 40188809
DIČ 1041382705
IČO DPH SK1041382705

Část I.

1. Zrušenie objednávky a Odstúpenie od zmluvy :

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky.

V zmysle ustanovenia § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bolo v uvedenej lehote predávajúcemu odoslané písomné Odstúpenie od zmluvy. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu (Zbierka zákonov č. 102/2014 §10 ods. 3). Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. (V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, predávajúci vráti kupujúcemu zníženú kúpnu cenu tovaru v súlade s ustanovením § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotu jeho opotrebovania.)

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

2. Záručné podmienky

V zmysle § 620 Občianskeho zákonníka je záručná lehota na nový tovar 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Ak ide o  použitú vec, kupujúci a  predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby Tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju oprávnenú Reklamáciu.

Reklamácie vrátane odstránenia poruchy musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

3. Vyhlásenie:

Predávajúci prehlasuje, že sa zoznámil s podmienkami, ktoré by mal spĺňať predajca ponúkajúci tovar cez internet.

Zároveň predávajúci zodpovedá za to, že vo svojich podmienkach predaja bude uvádzať požadované informácie a zároveň informácie, ktoré sú v súlade s aktuálnym znením jednotlivých zákonov.

V prípade, že je nasledujúci Časť II. či akákoľvek jej časť v rozpore s platnými zákonmi a ustanoveniami, stáva sa neplatnou a transakcia sa riadi výlučne spoločnými podmienkami predaja z Časti I.

 


Část II.

Prevádzkovateľom internetového obchodu Prave kozusiny a zároveň predávajúcim je:

PhDr. Mária Lipovská

Sv.Gorazda 16

040 18 Košice

(na adrese sa nenachádza kamenný obchod)

IČO: 40188809

DIČ: 1041382705

Číslo živnostenského registra: 805-13746

Bankové spojenie: VÚB a.s. SK4802000000003779171754

Zodpovedná osoba: PhDr. Mária Lipovská

t.č.: 00421903453999 dostupné Po-Pia: 09:00-17:00

email: info@pravekozusiny.sk
pravekozusiny.sk@gmail.com - na Váš email odpovieme do 24 hodín


Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna 3, P. O. BOX A35, 043 79 Košice 1

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 055/622 07 81

www.soi.sk

Všeobecné obchodné podmienky:

Nakupovanie nášho tovaru môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby formou veľkoobchodu aj maloobchodu za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

Ponúkame najmä oblečenie a doplnky Z PRAVEJ KOŽUŠINY, ktoré sú NOVÉ, NENOSENÉ, BEZ CHÝB, V ORIGINÁLNOM BALENÍ, PRVOTRIEDNEJ KVALITY A V MIMORIADNYCH CENÁCH PRIAMO OD VÝROBCU.

Upozorňujeme, že modely NEKUPUJEME cez žiaden veľký čínsky ani iný svetový obchodný server.

Modely nakupujeme alebo sa pre nás šijú na zákazku v našej nakontraktovanej dielni sídliacej v Ćínskej ľudovej republike, ktorá vlastní profesionálne stroje, má profesionálnych dizajnérov a dobre vyškolených pracovníkov, čím pre nás zabezpečuje lepšie služby prostredníctvom vysoko kvalitných materiálov, inteligentnej výroby, atraktívneho dizajnu a unikátnych cien.

Ďalej ponúkame KVALITNÉ nekožušinové oblečenie a doplnky značiek Tessita, Cocoviu, Katrus, Figl, Visent, Lenitif, Moe, Morimia, Numoco, Nife, Venaton a ďalších, ktoré dovážame z Poľskej republiky.

Dodacia doba:

Tovar je dostupný prevažne NA OBJEDNAVKU a dodacia doba je:

Kožušinový tovar: 15-25 dní

Iný tovar: 10-14 dní

Aj vdaka tejto dlzke dorucovacej doby dosahujeme unikatne nizke ceny.

- Niektoré kusy máme skladom, sú označené ako "IHNEĎ K ODBERU", resp. "SKLADOM".

Po prijatí každej objednávky od nás dostanete email o potvrdení objednávky, dostupnosti tovaru a termíne dodania, ak sa líši od uvedených termínov.

Platba:

1. v prípade presmerovania nákupu na našu stránku www.pravekozusiny.sk - platba online cez bezpečný platobný systém BESTERON, ktorý Vás nasmeruje na predvyplnený prevodný príkaz vo Vašej banke.

2. platba prevodom/priamym vkladom na účet: SK4802000000003779171754 vedený vo VÚB, a.s. - K platbe prosím, uveďte do poznámky svoje meno, priezvisko, adresu doručenia.

3. dobierkou pri doručení tovaru

4. cez splátkový systém Quatro - v prípade presmerovania nákupu na www.pravekozusiny.sk

DOPRAVA A BALNÉ: VŽDY ZDARMA, posielame iba cez Slovenskú poštu, podľa hodnoty tovaru, buď ako doporučený list alebo poistený list. OSOBNÝ ODBER a SKÚŠANIE OBLEČENIA NIE SÚ MOŽNÉ.

Pre veľkoobchodnú spoluprácu, týkajúcu sa pravých kožušín Vás prosíme o zaregistrovanie sa na www.pravekozusiny.sk

STORNO objednávky:
Svoju objednávku môžte stornovať kedykoľvek až do prebratia zásielky. Stačí nás o tom informovať emailom na info@pravekozusiny.sk
Ak ste už za tovar zaplatili, zaplatenú sumu Vám vrátime čo najrýchlejšie, najneskôr však do 14 dní.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY:

Samozrejme, máte plné právo vrátiť tovar bez uvedenia dôvodu. Môžete vrátiť všetok prijatý tovar alebo aj len jeho časť.

Ako prvé nám, prosím, Vaše rozhodnutie, že chcete tovar vrátiť, t. j. odstúpiť od kúpnej zmluvy, oznámte formou odpovede na email potvrdzujúci objednávku, ktorý ste od nás dostali, a to do 14tich dní odo dňa prevzatia tovaru.

Môžete nám tiež napísať samostatný email na info@pravekozusiny.sk, nezabudnite prosím uviesť číslo objednávky, svoje meno, priezvisko, adresu uvedenú v objednávke, kontakt na Vás a názov, kód, popis a počet kusov VRACANÉHO tovaru.

Následne vyplňte formulár „Odstúpenie od kúpnej zmluvy“,ktorý nájdete na opačnej strane faktúry, urobte si kópiu aj faktúry, aj odstúpenia od zmluvy (stačí sfotiť si do mobilu) a takto vyplnený formulár nám pošlite do 14 kalendárnych dní odo dňa oznámenia, spolu s tovarom na adresu:

PhDr. Mária Lipovská

Sv. Gorazda 16

040 18 Košice

Slovensko

Samozrejme budeme akceptovať aj vrátenie tovaru, ktoré nám nebolo vopred oznámené emailom, ale iba rovno s originálom faktúry a vyplneným formulárom „Odstúpenie od kúpnej zmluvy“ zaslané na našu adresu do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru, pričom 14ty deň je posledný na podanie zásielky na pošte.Odporúčame Vám poslať:

Tovar do 30€ – doporučene

Tovar nad 30€ v špeciálnej obálke ako POISTENÝ LIST (kúpite na pošte rôzne veľkosti, odporúčame tú za 0,80€)

Tovar musí byť s pôvodnými visačkami a v pôvodnom obale.

Prosíme, neposielajte nám tovar späť na dobierku.Náklady na prepravu a balné vracaného tovaru znáša kupujúci. V prípade, že sa jedná o chybný výrobok, resp. ste obdržali neobjednaný výrobok a pod., náklady na vrátenie a balné Vám budú preplatené. Prosíme o fotokópiu dokladu o zaplatení poštovného a nákupu obalového materiálu.Po prijatí vratky Vám obratom, najneskôr však do 14tich dní vrátime peniaze na účet, resp. šekom/poštovou poukážkou, na základe výberu vo formulári.


PRAJEM PRÍJEMNÉ NAKUPOVANIE :)
Podmínky byly naposledy upraveny: 18.8.2017, 12:38
© 2004-2018 Affectio s.r.o. | Reklama | Podmienky serveru | Cenník členstva | Návod na inzerciu | Desatoro | Kontakt | Nájdete nás na Facebooku