.

OBJEDNAŤ BANNER 468x60
PODMÍNKY PRODEJE

Provozovatel
Marta Butalová Čurpeková

Svidnička 29
Svidnička
090 02
Slovenská republika

tel. +421905289855

IČO 41705483
DIČ 1026596329
IČO DPH SK1026596329

Část I.

1. Zrušenie objednávky a Odstúpenie od zmluvy :

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky.

V zmysle ustanovenia § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bolo v uvedenej lehote predávajúcemu odoslané písomné Odstúpenie od zmluvy. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu (Zbierka zákonov č. 102/2014 §10 ods. 3). Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. (V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, predávajúci vráti kupujúcemu zníženú kúpnu cenu tovaru v súlade s ustanovením § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotu jeho opotrebovania.)

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

2. Záručné podmienky

V zmysle § 620 Občianskeho zákonníka je záručná lehota na nový tovar 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Ak ide o  použitú vec, kupujúci a  predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby Tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju oprávnenú Reklamáciu.

Reklamácie vrátane odstránenia poruchy musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

3. Vyhlásenie:

Predávajúci prehlasuje, že sa zoznámil s podmienkami, ktoré by mal spĺňať predajca ponúkajúci tovar cez internet.

Zároveň predávajúci zodpovedá za to, že vo svojich podmienkach predaja bude uvádzať požadované informácie a zároveň informácie, ktoré sú v súlade s aktuálnym znením jednotlivých zákonov.

V prípade, že je nasledujúci Časť II. či akákoľvek jej časť v rozpore s platnými zákonmi a ustanoveniami, stáva sa neplatnou a transakcia sa riadi výlučne spoločnými podmienkami predaja z Časti I.

 


Část II.

Zdravím všetkých,ktorí nakukli medzi moje inzeráty.Verím,že vás niečo osloví a že si niečo hneď aj vyberiete z mojej ponuky.

Všetok tovar je NOVÝ a autentický s fotkami. Ide o kvalitný tovar. Aký tovar je ihneď k dispozícii príp.aký je na objednávku je napísane v texte pri každom inzeráte. Nakoľko máme web stránku a už aj kamenný obchod a väčšinu tovaru máme skladom, môže sa stať, že aj keď pri inzeráte je napísané ,,ihneď k odberu" je Vami žiadaný tovar momentálne vypredaný. Daný tovar sa snažíme hneď objednať.

Tovar na objednávku sa snažím zabezpečiť do cca 10-12 dní (samozrejme ak ho má hlavný dodávateľ v ponuke).
Tovar, ktorý je k dispozícii zasielam hneď po nabehnutí peniažkov na účet najneskôr do 2 prac. dní od úhrady. Samozrejmosťou je faktúra. Pri objednávke uvádzajte prosím meno, úplnú adresu príp. telef.číslo.

Ak sa stane, že objednaný tovar nebudem schopná dodať alebo ich budem môcť dodať len čiastočne, kontaktujem Vás a dohodneme sa na ďalšie postupu, prípadne na vrátenie už uhradenej platby za tovar.

Ak máte akékoľvek otázky pýtajte sa.Aj viac krát,neotravujete.Ide predsa o vašu spokojnosť. Tuná aj na našej stránke rada veci premeriam,príp ak objednávate a neviete správne sa rozhodnúť treba pripojiť miery a spoločne dúfam,že vyberieme tú správnu veľkosť :-)))
Niet nad spokojného zákazníka.
Tovar rezervujem 3 dni (ak sa nedohodneme inak).

STORNOVANIE objednávky je možné do 24 hodín telefonicky alebo mailom.

PLATBU za tovar akceptujem vkladom alebo prevodom na účet.- poštovné doporučene 1.tr. 2€. Na dobierku zašlem iba po dohode príp.kladnom doporučení od iného predávajúceho - poštovné je 3€. Iné poplatky naviac neúčtujem iba v prípade darčekového balenia čo je uvedené zvlášť pri inzeráte .Napr.pri opaskoch je možnosť darčekového balenia v cene 1,70€, ale to iba ak si kupujúci sám vyžiada.


Ak výrobok nespĺňa Vaše očakávania, máte možnosť podľa zákona nám tento výrobok vrátiť v lehote 7 dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy spolu s výrobkom musí v lehote 7 dní dôjsť predávajúcemu. V tejto lehote nám môžete výrobok zaslať späť na vlastné náklady. Prosím informujte nás o tom predom telefonicky príp mailom!!!

Tovar nám prosím zašlite doporučene ( nie na dobierku! ) a tovar u prepravcu poistite na kúpnu cenu výrobku. Je to potrebné z dôvodu možnej krádeže alebo straty tohto tovaru vinou prepravcu. Návrat výrobku je na vlastné náklady zákazníka.

Prijaté budú len výrobky v pôvodnom stave a kompletné ( s obalom, príslušenstvom, návodmi, výsačkami …), v bezchybnom stave. Tovar môže byť vyskúšaný - NIE používaný! Žiadny nekompletný, zničený, poškodený, nosený alebo zašpinený výrobok nebude prijatý. Vyššie uvedené lehoty sú počítané odo dňa doručenia objednávky.

Predávajúci musí do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy vrátiť spotrebiteľovi zaplatenú sumu (preto je dobré uviesť v odstúpení číslo bankového účtu, na ktorý má predávajúci vrátiť danú sumu).

Záruka podľa platných zákonov (záručná lehota na nový tovar je podľa zákona 24 mesiacov).

Ceny nezjednávam sú naozaj prijateľné.Krátkodobé akčné ceny či zľavy môže ponúknuť každý, Ja sa snažím ceny mať trvalo prijateľné celý rok!
Nejaké výhody môžu mať pravidelný odberatelia, ktorý tovar berú vo väčšom množstve.

Želám príjemné a spokojné nakupovanie.
S úctou

Marta Butalová Čurpeková
ASISTENT CENTRUM
Karpatská 743/3
089 01 SVIDNÍK
IČO: 41705483

Som Vám k dispozícii na :č.m.0905289855 v prac.dňoch v čase 08:00-18:00hod
curpekova@gmail.com, obchod@asistentcentrum.sk
www. AsistentCentrum.sk
Podmínky byly naposledy upraveny: 9.1.2019, 12:54
Reklama | Podmienky serveru | Cenník členstva | Návod na inzerciu | Desatoro | Osobné údaje | Kontakt

© 2004-2022 CZECH NEWS CENTER a.s.