. .. .. .. .. .. .. .
. . . .
PODMÍNKY PRODEJE
Alica K. (doplnkydodomu) ID 122220
SI.DA s.r.o.
.
mimibazar.sk/doplnkydodomu
Oblasť: Nová Dubnica
Telefon: 0903489221
+PRIDAŤ K OBLÚBENÝM (prihlásení)
Registrácia: 10.11.2009
Naposledy: 21.2.2020 17:57
INZERTNÉ FOTOGRAFIE 0
predám | kúpim
vymením | darujem | požičiam
zadarmo k objednávke
zľavy | akcie | odkazy
odkazy na aukcie
PREBIEHAJÚCE AUKCIE
PODMIENKY PREDAJA
44700610
DIČ SK2022811021
HODNOTENIE 95
RODINNÉ FOTOGRAFIE 0
Rodinné fotky
Scrapbook
Módna show
Spokojní zákazníci
Moje hobby
Záhrada
Naše bývanie
Poradňa
Domáci maznáčikovia
Zberateľstvo
Naše úlovky
KOMENTÁRE
VTIPY 0
RECEPTY 0
NÁVODY 0
I.Vymedzenie základných pojmov

Na účely týchto obchodných podmienok sa rozumie:

Predávajúci:

SI.DA s.r.o. , P.O.Hviezdoslava 67/16, 018 51 Nová Dubnica

IČO: 44700610

DIČ: 2022811021, IČ DPH: SK2022811021 Sme platcami DPH.

(ďalej len "predávajúci")

Kupujúci:

Fyzická alebo právnická osoba (spotrebiteľ v zmysle zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zák. Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov), ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru alebo odošle objednávku so všetkými nižšie uvedenými náležitosťami e-mailom na obchod@doplnkydodomu.sk

(ďalej len "kupujúci")II. Ochrana osobných údajov

Pri objednávke vyjadruje kupujúci súhlas v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z.o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov , aby predávajúci spracoval a uchovával kupujúceho údaje potrebné pre činnosť predávajúceho vo všetkých svojich informačných systémoch.Kupujúci udeľuje tiež súhlas na komunikáciu súvisiacu s registráciou a objednaným tovarom.

Objednávateľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Tento súhlas môže objednávateľ kedykoľvek zrušiť písomnou alebo telefonickou formou a na základe tejto žiadosti predávajúci vymaže všetky osobné údaje kupujúceho so svojej databázy.

III. Náležitosti objednávky, zrušenie objednávky

Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom nákupného košíka internetového obchodu www.doplnkydodomu.sk. Kupujúci výslovne prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí okamihom odoslania objednávky.

Pre platnosť elektronickej objednávky je potrebné pravdivé a úplné vylnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho.

Objednávka musí obsahovať pravdivú identifikáciu týkajúcu sa osoby kupujúceho:

- obchodné meno, sídlo, telefónne číslo, IČO, DIČ(IČ DPH ak je kupujúci platiteľom DPH), e-mail adresu, fakturačnú adresu a adresu doručenia , v prípade, ak sa nezhoduje s fakturačnou adresou.

Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou na e-mail zadaný kupujúcim v objednávke. Momentom potvrdenia objednávky predávajúcim dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy. Zároveň bude vaša objednávka archivovaná v sekcii história objednávok, do ktorej budete mať prístup len Vy po prihlásení.

Objednávku je možné zrušiť:

-zrušenie objednávky môže kupujúci urobiť e-mailom na adresu obchod@doplnkydodomu.sk . Predávajúci môže zrušenie objednávky prijať tiež telefonicky, následne je ho však potrebné potvrdiť písomne(môže byť aj mailom).

-predávajúci má právo zrušiť objednávku pred záväzným potvrdením bez udania dôvodu. Predávajúci môže tiež zrušiť objednávku pred jej potvrdením, resp. do 48 hodín po jej potvrdení z dôvodu, že vybraný tovar sa už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa (výrobcu) tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci sa zaväzuje neodkladne v uvedenej lehote informovať kupujúceho za účelom ďalšieho postupu.

-predávajúci si tiež vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade , ak nie je možné objednávku potvrdiť, lebo kupujúci uviedol v objednávke nesprávne údaje (napr. nieje ho možné skontaktovať na zadanú e-mailovú adresu,resp. telefonicky,... ).IV. Vrátenie tovaru

Všetok zakúpený tovar môžete bez udania dôvodu vrátiť do 14 dní od prevzatia tovaru, na našu adresu (na vlastné náklady, doporučujeme poslať ako obyč. balík, nie dobierkou) spolu s krátkou žiadosťou a kópiou faktúry. Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.).

Tovar bude prevzatý späť za predpokladu, že budú splnené nasledujúce podmienky:

-tovar bude v pôvodnom, nepoškodenom obale

-nesmie byť použitý alebo poškodený

-musí byť vrátený kompletný -(vrátane príslušenstva a priloženej dokumentácie)

Tovar odporúčame poslať doporučene a poistený, keďže ako predávajúci neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku). Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru budú peniaze za tovar vrátené prevodom na bankový účet zadaný v žiadosti o vrátenie tovaru a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom prijatí nepoškodeného tovaru. V prípade nedodania kompletného tovaru či inak odporujúcim požiadavkám sa termín vrátenia peňazí posúva do doby, kým budú chýbajúce časti dodané, tak, aby stav tovaru plnohodnotne zodpovedal stavu pred jeho dodaním kupujúcemu. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.V. Leták

Pri registrácii si môžete zvoliť odber letákov. Ak si neprajete dostávať letáky, prosím napíšte nám prázdny e-mail na obchod@doplnkydodomu.sk a do predmetu napíšte "STOP LETÁK". ĎakujemeVI. Ceny

Ceny tovaru sú uvedené s DPH za kus. V tejto sume nie je zahrnutá suma za dopravu.

VII. Predávajúci zodpovedá

-za dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom

-za dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený

-za dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke

- za priloženie daňového dokladuVIII. Predávajúci nezodpovedá

-za oneskorené doručenie alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)

-za oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou kupujúcehoIX. Kúpna cena, platobné podmienky

Tovar je vo vlastníctve predávajúceho až do okamihu úplného zaplatenia jeho ceny kupujúcim.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien, v prípade tlačových chýb a zmien dodávateľských podmienok od výrobcov. O týchto okolnostiach sa predávajúci zaväzuje kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci môže v takomto prípade od zmluvy odstúpiť.

Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru v prípade dobierky alebo bankovým prevodom.

Kupujúci nakupuje tovar za cenu, ktorá je platná v okamihu odoslania objednávky.

Cena za jednotlivé kusy tovarov je uvádzaná ako konečná cena tovaru.X. Osobný odber

Osobný odber je možný len po telefonickej dohode, kupujúci za tovar zaplatí vopred bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na účet.

č.ú. VÚB: SK90 0200 0000 0035 2183 1356

XI. Doprava, dodacie lehoty a termíny

Adresou doručenia sa rozumie dodacia adresa uvedená kupujúcim v objednávke. Tovar bude dodaní prostredníctvom pošty alebo kuriérom.

Doba pre dodanie tovaru:

-pri tovare "skladom" je dodávka tovaru Slovenskou poštou uskutočnená do 3-4 pracovných dní

kuriérom GLS do 24 hodín od odoslania objednávky

-pri tovare "nie je skladom" sa predávajúci zaväzuje kupujúceho neodkladne informovať.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené doručovateľom.XII. Poštovné a platba

Doprava sa účtuje k cene tovaru a to sumou

- 3,80€ s DPH pri doručení Slovenskou poštou na dobierku.

- 3,30€ s DPH pri doručení Slovenskou poštou a platbou vopred na účet

- 4,80€ s DPH pri doručení kuriérom GLS na dobierku

- 3,80€ s DPH pri doručení kuriérom GLS a platbe vopred na účet

Predávajúci stanovuje poštovné , ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru tak, ako je uvedené v objednávke.

Prevádzkovateľ internetového obchodu faktúruje len v mene EUR.

Ak je balík vyššej hmotnosti ako 5kg postupuje sa podľa sadzieb a podmienok doručenia Slovenskej pošty. Zákazník pri potvrdení objednávky bude informovaný o tomto prekročení a bude oznámená skutočná cena poštovného.

Tovar sa expeduje len na územie SR.XIII. Záverečné ustanovenia

Tieti obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odolsania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok a reklamačného poriadku vznení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a inými súvisiacimi právnymi predpismi v znení neskorších predpisov.

V prípade sporov vyplývajúcich z týchto obchodných podmienok sa pokúsia zmluvné strany vyriešiť dohodou. Za predpokladu, že nedôjde k vyriešeniu sporov týmto spôsobom, rozhodne vo veci príslušný súd.

Ak sa v jednotlivých ustanoveniach neustanovuje inak, všetky nároky vyplývajúce z obsahu obchodných podmienok musia byť voči druhej strane uplatnené písomne, a to doporučeným listom, alebo odovzdané osobne. V prípade poštového styku sa za deň uplatnenia nároku považuje deň doručenia doporučeného listu poštovým úradom na adresu uvedenú v tejto zmluve a v prípade, že v budúcnosti dôjde k zmene adresy zmluvnej strany, tak na adresu zmluvnej strany uvedenú v danom čase v zákonom stanovenom registry. Účinky doručenia písomných podaní sú na účely tejto zmluvy splnené aj vtedy, ak príjemca príslušného podania si toto nevyzdvihol v odbernej lehote, a to dňom , kedy sa príslušné podanie vrátilo odosielateľovi ako nedoručené, a tiež dňom , keď jeho prevzatie adresát bezdôvodne odmietol.Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 1. júna 2015.
Podmínky byly naposledy upraveny: 1.6.2015, 8:25
© 2004-2020 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmienky serveru | Cenník členstva | Návod na inzerciu | Desatoro | Osobné údaje | Kontakt