.

OBJEDNAŤ BANNER 468x60
PODMÍNKY PRODEJE

Provozovatel
Jana Žuffová
JANA ŽUFFOVÁ

KERNOVA 8
MARTIN
03601
Slovenská republika

IČO 37759752
DIČ 1045204611
IČO DPH SK1045204611

Část I.

1. Zrušenie objednávky a Odstúpenie od zmluvy :

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky.

V zmysle ustanovenia § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bolo v uvedenej lehote predávajúcemu odoslané písomné Odstúpenie od zmluvy. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu (Zbierka zákonov č. 102/2014 §10 ods. 3). Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. (V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, predávajúci vráti kupujúcemu zníženú kúpnu cenu tovaru v súlade s ustanovením § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotu jeho opotrebovania.)

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

2. Záručné podmienky

V zmysle § 620 Občianskeho zákonníka je záručná lehota na nový tovar 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Ak ide o  použitú vec, kupujúci a  predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby Tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju oprávnenú Reklamáciu.

Reklamácie vrátane odstránenia poruchy musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

3. Vyhlásenie:

Predávajúci prehlasuje, že sa zoznámil s podmienkami, ktoré by mal spĺňať predajca ponúkajúci tovar cez internet.

Zároveň predávajúci zodpovedá za to, že vo svojich podmienkach predaja bude uvádzať požadované informácie a zároveň informácie, ktoré sú v súlade s aktuálnym znením jednotlivých zákonov.

V prípade, že je nasledujúci Časť II. či akákoľvek jej časť v rozpore s platnými zákonmi a ustanoveniami, stáva sa neplatnou a transakcia sa riadi výlučne spoločnými podmienkami predaja z Časti I.

 


Část II.

Obchodné podmienky on-line obchodu //Jana ŽUFFOVÁ //

PROSÍM VŠETKÝCH O KOMUNIKÁCIU CEZ MMB,NIE MAILOM !!!

Vitajte v našom internetovom obchode. V prípade záujmu si náš tovar môžete zakúpiť aj v našej kamennej predajni OBCHODÍK ŽIRAFKA,Jilemnického 4,Martin -Sever.

Otváracie hodiny :
Otvorené
pondelok-piatok 9-17 hod
Sobota 9-12 hod.


Osobný odber je možný len v kamennej predajni v čase otváracích hodín.

prevádzkovateľ:
JANA ŽUFFOVÁ
Kernova 8
Martin 03601
IČ: 37759752
DIČ: 1045204611 NIE som plátcom DPH


zodpovedná osoba za internetový obchod:
Jana ŽUFFOVÁ


KONTAKTY:
píšte cez odkazy MMB( nonstop)
v prípade, že sa Vám neozveme do 24 hodín, ozvite sa prosím znova.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Firma Jana ŽUFFOVá chráni Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie ( meno, priezvisko, adresa, e-mail, prípadne tel. číslo ). Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. My sa týmto zákonom pri používaní Vašich údajov riadime.
Vaše údaje osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym tretím osobám osobám – subjektom.

OBJEDNÁVANIE TOVARU:
Kliknite na každý tovar osobitne a napíšte počet kusov,veľkost ,farbu a pod.Ak potrebujete tovar poslať súrne 1.triedou,tak to napíšte hneď do objednávky.Na neskoršie informácie ,že potrebujete tovar súrne,nebudeme brať ohľad ,ak nebudete mať zaplatené poštovné 1.trieda. .Nepíšte nám prosím mailom .čo si objednávate,mail nemusí prísť.


REZERVÁCIA TOVARU:
Rezervácia od odoslania podkladov k platbe sú 2 dní – ak sa nedohodneme inak ,to je čas na prevod platby z jednej banky do druhej,nie na rozmyslenie ,či tovar chcete .


TOVAR NA OBJEDNÁVKU:
Tovar na objednávku je dodaný cca do 10- 21 dní. V prípade predĺženia lehoty Vás budeme kontaktovať a prezistíme, či Vám predĺžená lehota vyhovuje.


STORNO OBJEDNÁVKY:
Objednávku môžete stornovať do 24 hodín od potvrdenia prevzatia objednávky písomne LEN CEZ MIMIBAZAR !
Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak Vám ho už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky Vás budeme bezodkladne informovať cez odkazy MMB. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky obratom vrátené na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.


SPôSOB PLATBY:
1. vklad na bankový účet
2. prevodný príkaz na základe podkladov k platbe, ktoré Vám zašleme pri potvrdení prevzatia objednávky ( poplatky 0,00 euro)
3. hotovosť priamo v predajni


SPôSOB DODANIA TOVARU:
Tovar posielame Slovenskou poštou formou doporučeného alebo poisteného balíka.
-
CENNÍK POŠTOVNÉHO:


1. DOPORUČENÝ LIST 2.trieda do 500g - 1,90 eur / vrátane balného / - hodnota objednávky do 12 eur a podľa mier
2. DOPORUČENÝ LIST 2.trieda nad 500g do 1000g - 2,70 eur / vrátane balného / - hodnota objednávky do 12 eur a podľa mier / nad 1000g posielame ako poistený balík /
3. DOPORUČENÝ LIST 1.trieda do 500g- 2,00 eur / vrátane balného / - hodnota objednávky do 12 eur
4. DOPORUČENÝ LIST 1.trieda nad 500 do 1000g-2,70 eur /vrátane balného /hodnota objednávky do 12 eur a podľa mier
5. DOPORUČENÝ POISTENÝ LIST 2.trieda do 500g-2,70 eur/vrátane balného/hodnota objednávky do 30 eur
6. DOPORUČENÝ POISTENÝ LIST 2.trieda nad 500g do 1000g-3,40 eur/vrátane balného/hodnota objednávky do 30 eur
7. POISTENÝ balík do 5 kg 2.trieda -hodnota tovaru do 30 euro-na adresu 4,20 euro                           
8. POISTENÝ BALíK DO 5 KG 2. trieda - hodnota tovaru do 30 eur na poštu 3,30 EURo                          
         
                  

V prípade, ak žiadate nadštandardné zaslanie balíka ako je krehké alebo neštandardné rozmery,ak sa nezmestí do krabice účtujeme 2,00 euro navyše,.
Tovar na DOBIERKU - NEZASIELAME

Uvedené ceny poštovného sú konečné ( v tejto sume sú zahrnuté aj prípadné poplatky za balné )

Tovar odošleme po pripísaní peňazí na náš účet do 3 pracovných dní. Zásielky 1 .tr,odošleme na druhý prac. deń,ako je platba na účte.ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Všetok tovar zakúpený v internetovom obchode /Jana Marhavá /môžete bez udania dôvodu vrátiť do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne LEN CEZ MIMIBAZAR! ). Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.). Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné. Tovar je nutné zaslať na našu adresu, prípadne doručiť osobne do našej predajne vo Vrútkach. Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou.
Tovar nám prosím neposielajte dobierkou!!


Od zmluvy nie je možné odstúpiť v nasledovných prípadoch:
1. Ak je tovar mechanicky poškodený
2. Ak tovar javí známky používania
3. Ak tovar nie je v pôvodnom obale a nie je opatrený pôvodnými štítkami výrobcu alebo dodávateľa ( tovar bol rozbalený )
4. Ak bol tovar objednaný špeciálne na objednávku (najmä zahraničný tovar )

V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.

Pri odstúpení od zmluvy je nutné vo všetkých prípadoch predložiť doklady o predaji tovaru vystavené predávajúcim kupujúcemu/originál faktury alebo pokladničného dokladu/ .Kupujúci je povinný odovzdať predávajúcemu tovar úplný  s kompletnou dokumentáciou,neporušený,čistý v originál balení a  papierovými štítkami,tak ako  mu bol tovar zaslaný. .Pokiaľ tak neurobí, je predávajú oprávnený odstúpenie od zmluvy odmietnuť.


REKLAMÁCIA – VRÁTENIE TOVARU
Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov (12 mesiacov v prípade bazárového tovaru) a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak
Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás prosím kontaktujte cez odkazy na Mimibazare.
Reklamovaný tovar (po dohode s nami) zašlite prosím na adresu:

Jana ŽUFFOVÁ,Kernova 8,Martin 03601 – ak sa nedohodneme inak .
Tovar nám prosím neposielajte dobierkou.
V prípade poškodenia balíka poštou tento nepreberajte,ale spíšte reklamáciu na pošte do 24 hod.Za poškodenie nenesieme zodpovednosť my,ale pošta.
K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložit doklady o predaji tovaru vystavené predávajúcim kupujúcemu (kópia faktúry alebo pokladničného dokladu) a zoznam závad, ktoré tovar vykazuje. Kupujúci je povinný odovzdať predávajúcemu reklamovaný tovar úplný, s kompletnou dokumentáciou, neporušený a čistý. Pokiaľ tak neurobí, je predávajúcí oprávnený reklamáciu odmietnuť.

REKLAMÁCIA – VRÁTENIE TOVARU - NOVÝ TOVAR:
Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby a nie nesprávnu manipuláciu alebo nešetrné zaobchádzanie, nedodržanie spôsobu prania či nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku v takomto prípade nemožno považovať za vadu a nejde ju ani ako takú reklamovať.

REKLAMÁCIA – VRÁTENIE TOVARU – POUŽITÝ TOVAR
Na použité veci neplatí záruka ( jedná sa o veci po našej rodine,prípadne z našich osobných šatníkov ). Zodpovednosť za vady sa týkajú, len vád, ktoré sa zistili pri prevzatí kupujúceho. Na prípadné vady, ktoré vznikli používaním Vás vopred upozorníme v inzeráte – tieto vady sú zohľadnené v cene tovaru. Ak sa zistí dodatočne vada, ktorá nebola popísaná v inzeráte alebo bola zistená až dodatočne, je stanovená 12 mesačná doba na vytknutie vady kupujúcim a zodpovednosti predávajúceho. Zodpovednosť predávajúceho sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie a vady popísané v konkrétnom inzeráte alebo všeobecne v obchodných podmienkach.

Peniaze za vrátený tovar vraciam do 15 dní od prevzatia balíka na pošte.

INÉ:
Dodržujte platobné inštrukcie, je to dôležité pre identifikovanie Vašej platby! Ak platíte z účtu, ktorého vlastník je niekto iný, prosím informujte nás VOPRED! Pri platbe zadajte ako VS vaše ID na MMB.Adresu zadajte hne´d pri objednávke tovaru,skráti sa tým doba odoslania balíka. Tovar odošleme na adresu uvedenú v objednávke,ak pošlete inú adresu neskôr ako zaplatíte peniaze,TAK ZA TO NENESIEME ZODPOVEDNOSŤ.

-CENY sú FIXNÉ t.j. KONEČNÉ, nezjednávame, na takéto "objednávky" už NEBUDEME reagovať a strácať čas dohadovaním sa. Ak o tovar nemáte záujem za našich predajných podmienok, neklikajte prosím zbytočne na tovar.Objednaním tovaru na našom e-shope súhlasíte s celými podmienkami nášho predaja - ďakujeme za ich akceptovanie a prajeme Vám príjemné nakupovanie,
Jana ŽUFFOVÁ + kolektív predajne
Podmínky byly naposledy upraveny: 5.4.2018, 18:40
© 2004-2019 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmienky serveru | Cenník členstva | Návod na inzerciu | Desatoro | Osobné údaje | Kontakt