.

OBJEDNAŤ BANNER 468x60
PODMÍNKY PRODEJE

Provozovatel
S.K.COMM, s.r.o.
Zdenka Katriňáková

Matice slovenskej 14
Prešov
080 01
Slovenská republika

tel. 0918 541 163

IČO 36481424
DIČ 2020014876
IČO DPH SK2020014876

Část I.

1. Zrušenie objednávky a Odstúpenie od zmluvy :

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky.

V zmysle ustanovenia § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bolo v uvedenej lehote predávajúcemu odoslané písomné Odstúpenie od zmluvy. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu (Zbierka zákonov č. 102/2014 §10 ods. 3). Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. (V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, predávajúci vráti kupujúcemu zníženú kúpnu cenu tovaru v súlade s ustanovením § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotu jeho opotrebovania.)

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

2. Záručné podmienky

V zmysle § 620 Občianskeho zákonníka je záručná lehota na nový tovar 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Ak ide o  použitú vec, kupujúci a  predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby Tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju oprávnenú Reklamáciu.

Reklamácie vrátane odstránenia poruchy musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

3. Vyhlásenie:

Predávajúci prehlasuje, že sa zoznámil s podmienkami, ktoré by mal spĺňať predajca ponúkajúci tovar cez internet.

Zároveň predávajúci zodpovedá za to, že vo svojich podmienkach predaja bude uvádzať požadované informácie a zároveň informácie, ktoré sú v súlade s aktuálnym znením jednotlivých zákonov.

V prípade, že je nasledujúci Časť II. či akákoľvek jej časť v rozpore s platnými zákonmi a ustanoveniami, stáva sa neplatnou a transakcia sa riadi výlučne spoločnými podmienkami predaja z Časti I.

 


Část II.

MILÍ ZÁKAZNÍCI
DAKUJEM, ZE STE SI NASLI CAS A NAVSTIVILI MOJ OBCHODÍK.
Hned na zaciatok Vas chcem upozornit, ze na objednavky odpovedam nie cez mimibazar, ale cez svoju postovu schranku, preto ked budete mat pocit, ze Vam neodpovedam, skuste si prekontrolovat svoju mailovu schranku - tam to niekedy este odchadza aj do "nevyziadanej posty" alebo "spamu".

ZOPAR UZITOCNYCH RAD:
- odpovedam na kazducky mail, takze ak Vam nepride odomna odpoved do 24 hodin, skuste ma kontaktovat este raz
- objednané veci posielam doporučenou zásielkou, prípadne ako balík, až po pripísaní peniažkov na môj účet.
- niekedy sa môže stať, že tovar o ktorý prejavíte záujem sa práve predal, pretože tieto vecičky predávam aj mimo mmb. V tomto prípade Vám ponúknem niečo veľmi podobné, alebo si počkáte cca 2 týždne kým príde nový tovar.

• IČO: 36481424, DIČ: 2020014876
• S.K.COMM, s.r.o., Matice slovenskej 14, 08001 Prešov
• Mgr. Zdenka Katriňáková, zdenka@zdenkatri.sk
• 0918 541 163 (800–1600), zdenka@zdenkatri.sk (na maily odpovedáme do 24 hodín)
• kontaktné miesto: Volgogradská ul. 5, 08001 Prešov
Dodacie podmienky:
• Tovar posielame doporučenou poštou alebo kuriérom podľa Vášho výberu. Platiť môžete dopredu na účet alebo dobierkou (ak si zvolíte kuriéra a platbu dobierkou, môžete platiť aj kartou).
• Výška poštovného závisí od celkovej objednávky (2,50E pri objednávke do 13EUR, 3,50 pri objednávke nad 13E, pri objednávke nad 49EUR máte poštovné zdarma – balné už neúčtujeme.
• Tovar máme skladom, takže ho posielame hneď na druhý deň po po pripísaní sumy na účet.
• Objednávku môžete stornovať mailom alebo telefonicky do 24 hodín od potvretnia objednávky.
• Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy a plynie odo dňa prevzatia tovaru.
• Prevádzkovateľ nepreberá reklamovaný alebo vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade reklamácie alebo vrátenia tovaru je povinný odovzdať tovar v prevádzkarni osobne, alebo prostredníctvom svojho zástupcu, alebo zaslať tovar formou balíku poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou.
• Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u prevádzkovateľa. Spolu s uplatnenou reklamáciou je spotrebiteľ povinný na účely reklamačného konania doručiť prevádzkovateľovi reklamovaný tovar čistý, fyzikálne, chemicky, alebo biologicky nepoškodený, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry prevádzkovateľovi.
• Kupujúci má nárok na vrátenie tovaru do 7 dní od prevzatia.
• V prípade potreby Vám nepoužitý a nepoškozený tovar vymeníme za iný druh. Tovar stačí zaslať doporučeným balíkom (nie na dobierku) na našu adresu. Náklady spojené s výmenou nesie v plnej výške kupujúci.
• Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prehliadnuť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupující povinný čo najskôr hlásiť našej firme. Za vady vzniknuté prepravcom neručíme. Reklamáciu dodaného tovaru uplatňuje kupujúci písomnou formou na adrese prevádzkarne. Reklamácie sú vybavované podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
• Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesíacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.
Záruka sa nevzťahuje na:
a) vady vzniklé bežným používaním
b) nesprávnym použitím výrobku
c) nesprávnym skladovaním
Postup pri reklamácii:
1) informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, či písomne
2) Tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu
3) do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu
4) doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode
Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatí tovaru našou firmou.
Podmínky byly naposledy upraveny: 12.9.2013, 23:52
© 2004-2020 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmienky serveru | Cenník členstva | Návod na inzerciu | Desatoro | Osobné údaje | Kontakt