.

OBJEDNAŤ BANNER 468x60
PODMÍNKY PRODEJE
PODMIENKY PREDAJA

POZOR ZMENA POSTOVNEHO:

POISTENY BALIK NA POŠTU : suma 3,40€
POISTENY BALIK NA ADRESU: suma 4,50€

balík na poštu: zásielka bude uložená na Vašej (najbližšej pošte) Slovenská Pošta, Vám zašle mailom, alebo SMS-kou avízo o uložení zásielky

balík na adresu: zásielku Vám doručí kuriér Slovenskej pošty- pri tomto spôsobe je potrebné uviesť Vaše tlf.číslo (aby sa s Vami mohol kuriér skontaktovať)

, PRI NIEKTORYCH INZERATOCH JE ESTE STARA CENA, KTORA UZ NIE JE PLATNA
Ďakujem za pochopenie
ČÍSLO ÚČTU ZASIELAM MAILOM.

prosim nezabudnite pri zaujme uviesť aku veľkosť a farbu požadujete.

Ked pride tovar vždy ho skontrolujem (môže sa stať, že si niečo nevšimnem -nie som robot :-)) Pri preberaní balika na pošte nebudete už nič platiť (neplatí pri dobierke)Obchodné podmienky platia pre prevádzkovateľa (www.mimibazar.sk/jamika - dalej len Jamika). Účelom obchodných podmienok je vymedziť práva a povinnosti medzi zákazníkom a predávajucim (jamika)
tovar sa dá osobne vyzdvihnuť len po spoločnej dohode!
Pozor, všetok tovar uvedený na objednávku na stránke je na objednávku od zahraničných predajcov . Pokiaľ máte záujem o objednávku iného tovaru, ktorý si vyberiete od zahraničného predajcu, môžte nás kontaktovať na email odpoved.mmb@gmail.com, , odpovedá sa do 2 prac. Dní. Zvačša odpovedam obratom.
Tovar - hnuteľné veci, ktoré sú ponúkané prostredníctvom katalógu. Rozmery sú k dispozícii len vtedy ak ich má zverejnené predajca.
Záujemca - kupujúci je návštevník internetových stránok na adrese www.mimibazar.sk/jamika, ktorý sa rozhodne objednať tovar .
Ponuka tovaru
Ponukou tovaru sa rozumie vybraný tovar ponúkaný prostredníctvom katalógu na internetovej stránke www.mimibazar.sk/jamika (ďalej len "Internetové stránky" "Jamika")
Tovar skladom je k dispozícii ihneď.
Všetky zmluvné vzťahy medzi Predajcom a Záujemcom sú uzatvorené v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa neupravené obchodné podmienky občianskym zákonníkom (40/1964 Z.z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (250/2007 Z.z.) a zákonom o podomovom predaji a zásielkovom predaji (108/200 Z.z.). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa neupravené obchodné podmienky obchodným zákonníkom (519/1991 Z.z.), všetko v platnom znení.
Záujemca platí cenu, ktorá je uvedená v potvrdení objednávky. Vyhradzujem si právo na predĺženie dodacej doby a to v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. V prípade vypredania tovaru, sa peniaze vracajú späť ak Záujemca nemá záujem o iný tovar alebo sa nedohodneme inak.
Ochrana osobných údajov zákon č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch, neposkytujem ani nepredávam údaje tretím osobám.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

OBJEDNÁVKY:

Objednávky sú spracované ihneď po prijatí platby.
Objednávku nákupu v internetových obchodoch si môže Objednávateľ objednať prostredníctvom mailovej konverzácie.
Všetky objednávky sú považované odoslaním za záväzné. Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s pravidlami obchodu, s možnosťami platby, dodacími podmienkami, reklamačným poriadkom a zoznámil sa s ustanovením o ochrane osobných údajov. Porušenie zo strany zákazníka bude sankciované.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

PLATOBNÉ PODMIENKY:

Platba vopred na účet:
Záujemca zaplatí cenu objednaného tovaru a služby prevodom na účet, vkladom alebo poštovou poukážkou (po dohode). Pokiaľ nebude platba prijatá do 3 dní, objednávka sa stornuje a neplatič nebude mať možnosť ďalej objednávať.
Za tovar je potrebné uhradiť plnú sumu spolu s uvedeným poštovnym poplatkom . Taktiež je možné uhradiť zálohovú platbu vo výške 2/3 vopred, zbytok bude učtovaný zákazníkovi formou dobierky.
Poštovné pri uhradení plnej sumy je 3,40€
Poštovné pri uhradení zálohovej platby je 4,00€
Spôsob podania zásielky: poisteny balík
Pri záujme o tovar je potrebné uviesť akú farbu a veľkosť požadujete.
Dobierka:
Platba formou dobierky je možná len na tovar skladom. Pri neprebratí dobierky si predávajúci nárokuje vymáhať náklady škody spojené s neprevzatou dobierkou zo strany kupujúceho a to vymáhaním dlžnej sumy 20€
Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za všetky finančné škody t.j. náklady spojené s prípravou a zaslaním tovaru, spôsobené neprevzatím tovaru príp. spôsobené nesprávne alebo zavádzajúco vyplnenými osobnými údajmi. Predávajúci si v prípade takejto škody vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho zmluvnú pokutu vo výške 20 €. V prípade nezaplatenia dlžnej sumy do 14 dní od doručenia výzvy bude táto pohľadávka postúpená externej inkasnej spoločnosti, ktorá týmto preberie zodpovednosť za ďalší postup pri správe objednávky.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ


ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY:

Záujemca môže svoju objednávku zrušiť najneskôr do 24 hod. Storno poplatok v prípade už uhradenej objednávky je 10€ . Objednávku nie je možné zrušiť (stornovať) ak už bol tovar odoslany a smeruje na SVK. (RESPEKTIVE BOL OBJEDNANY )
Predajca má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru, zahraničný predajca nie je schopný dodať tovar Záujemcovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude Záujemca informovaný e-mailom.

V prípade, že Záujemca už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 14 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet.
Záujemca (spotrebiteľ) je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Záujemca má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predajcovi.
objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
• poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
• predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť,
V prípade, že sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní, zašlite nám prosím email v ktorom bude uvedené, že odstupujete od uzatvorenej kúpnej zmluvy. Odstúpenie od zmluvy môže byť poslané aj elektronicky.
odstúpenie od kúpnej zmluvy neakceptujeme v tom pripade ak bol tovar noseny alebo poškodeny zákazníkom.
Prepravné náklady na vrátenie tovaru hradí zákazník. poštovné sa nevracia a náklady na dopravou spojené s vrátením tovaru taktiež hradí Záujemca.
Tovar zaslaný späť formou dobierky nebude prevzatý.
Finančné prostriedky budú Zákaznikovi vrátené v súlade s ustanovením príslušného zákona do 15 dní bankovým prevodom na ním určený účet. Neposielame platbu šekovou poukážkou na adresu ! Len bankovým prevodom.(možnosť dohody)
Pozor ! SPODNE PRADLO A PLAVKY SPAT NEBERIEME A TO Z HYGIENICKYCH DOVODOV !!!


Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ


REKLAMAČNÝ PORIADOK – VRATENIE TOVARU V LEHOTE 14 Dní OD DORUČENIA ZAKAZNIKOVI
Na všetky výrobky je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov, avšak riešia sa na vlastné náklady spojené s odoslaním späť k predajcovi do zahraničia odkiaľ bol tovar objednaný.
Záručná doba
Záručná doba sa líši v závislosti od internetového obchodu, minimálne však činí 12 mesiacov.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
Záruka sa nevzťahuje na vady akosti tovaru spôsobené bežným užívaním, vady spôsobené nevhodným používaním, alebo používaním v rozpore s návodom. Záruka sa nevzťahuje ani na mechanické a fyzické poškodenie vzniknuté po prevzatí Záujemcom.
Obrazová dokumentácia v ponukanom tovare Internetových stránok má len informatívny charakter a záruka sa nevzťahuje na odlišnosti medzi obrázkom a skutočnosťou.
Tovar, typu s trblietkami, pierkami alebo inými aplikáciami, ktoré opadávajú sa reklamovať nedajú !
PENIAZE SA VRACAJU LEN V TOM PRIPADE, AK IDE O NEODSTRANITELNU VADU, KTORA BRANI K DALSIEMU POUZIVANIU TOVARU !!!
NEZARATAVA SA TAM: OSKRETIE PLATFORMY, ODTRHNUTIE - ODLUPNUTIE EKOKOZE, ODPADNUTIE (ODTRHNUTIE) CASTI TOPANOK (retiazky, perličky a podobne) zničenie podpatku, platformy a podobne.

POKIAL JE ZAKAZNIKOVI PREDANY TOVAR SO ZLAVOU (keď je v inzerate uvedena pevna cena a zakazník sa dožaduje zľavy)- V TOMTO PRIPADE ZARUKA PADA !

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

REKLAMACIE ,VRATENIE A VYMENA TOVARU

sa vykonávaju u zahraničného predajcu prostredníctvom Prevádzkovateľa (za poplatok 15 EUR). Všetky potrebné informacie Vám budu zaslané prostredníctvom mailovej konverzácie.
Tovar je možné vrátiť- vymeniť na náklady zákazníka (kupujuceho). Poplatok za tuto operáciu je 15 EURO (za každý vrátený pár) - (pokial boli topánky objednávané od jedného a toho istého dodavateľa, platí sa 15 eurovy poplatok len jedenkrát)
Ak zákazník neuhradí vyššie uvedený poplatok – to znamená, že zašle tovar späť predajcovi ( Jamika,)a predajca vykoná vrátenie tovaru zahraničnému dodávateľovi a následne prepošle vrátené peniaze zákazníkovi,táto suma bude znížená o horeuvedený manipulačny poplatok (15€)
Zákazník musí počítať s dobou dodania – zaslania – tovaru späť k zahraničnému predajcovi. Platba za vrátený tovar bude zákazníkovi uhradená do 15-tich dní. (pracovnych)

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ


Zaslaním sumy ste boli informovaní s tymito Podmienkami.

ps- Vaše osobné údaje su určené len pre potreby Prevádzkovateľa (Jamika) a nebudu poskytnuté žiadnym tretím osobám.***************************************************************************************____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Na dobierku neposielam !!!

Jediná možnosť dobierky je nasledovná:
Vopred zaplatíte 2/3 z ceny, akonáhle nabehne platba, ja objednám tovar pre Vás, keď príde na SVK pošlem Vám ho na Vašu adresu v tej sume 1/3 z ceny.
Príklad:
Tovar stojí 60€ z toho platíte vopred 2/3 to je 40€, túto sumu pošlete na učet /alebo pošt. poukažkou*/, následne keď mi nabehne platba obj. tovar. keď príde, tak Vám ho odošlem ako dobierku v sume 20€ + 2,40€ poštovné spolu 22,40€

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Tovar objednávam po zaplatení buď celej sumy alebo zálohy.

Doba dodania je cca 1-3 týždne- môže sa stať, že tovar príde i skôr.

Objednávku nie je možné zrušiť pokiaľ už je tovar objednaný.


:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_::_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_

VNUTORNE DLZKY JEDNOTLIVYCH ROZMEROV - RADA POSKYTNEM MAILOM


Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷZáruka sa nevzťahuje a škody spôsobené:
neodborným použitím tovaru
mechanickým poškodením alebo bežným opotrebením
poškodenie ohňom a inými živlami

PRI ZISTENI ZAVADY JE NUTNE TOVA PRESTAT POUZIVAT A IHNED UPLATNIT REKLAMACIU. POKIAL TAK NEUROBITE A DôJDE NASLEDNYM POUZIVANIM K ZVACSENIU ZAVADY, VYSTAVUJETE SA RIZIU, ZE VASA REKLAMACIA NEBUDE DOVOZCOM UZNANA ALEBO OPRAVENA !!! . Tovar musí byť v pôvodnom obale, so všetkými visačkami, nepoškodený,
nepoužitý, čistý, nesmie zapáchať cigaretovým dymom, aby bol spôsobilý
ďalšieho predaja.

NA E-MAILY ODPOVEDAM PROSTREDNICTVOM MAILU: odpoved.mmb@gmail.com ZVAčSA OBRATOM MAXIMALNE DO 24 HODIN.

GDPR - OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV v súlade s naraidením EU 2016/679 o ochrane dát (GDPR) a so zákoonom o ochrane osobných údaov č 18/2018 Z.z.

AKE UDAJE SA ZHROMAŽDUJU ? - Meno a priezvisko zákazníka, fakturačnú a dodaciu adresu, telefonny a/alebo emailovy kontakto

PREČO TIETO ÚDAJE POTREBUJEME? - v prvom rade sú tieto údaje využívane na elektronické vybavenie objednávky, realizáciu dodávky, zúčtovanie platieb a s tým súvisiacu komunikuáciu s Vami. Zavazujeme sa, že Vaše osobné údaje nebudu vydané tretím stranám s výnimkou sprostredkovateľov ,(kuriérska spoločnosť, pošta..) a to len tie údaje, ktoré nevyhnuté sú potrebné pre úspešné realizovanie objednávky, dodávky a spracovania účtovníctva

JE MOZNE ZMENIT, AKTUALIZOVAT, ODSTRANIT SVOJE OSOBNE UDAJE? - kedykoľvek, na základe písomnej žiadosti. na základe tejto žiadosti budu osobné údaje aktualizované, zmenené alebo vymazané z databazy - v tomto prípade ich už nebudeme dalej spracovávať
Podmínky byly naposledy upraveny: 15.8.2018, 8:26
© 2004-2020 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmienky serveru | Cenník členstva | Návod na inzerciu | Desatoro | Osobné údaje | Kontakt