. .. .. .. .. .. .. .
. . . .
PODMÍNKY PRODEJE
Lucia Š. (Lucia-LS) ID 330839
Lucia Šťastná
.
mimibazar.sk/lucia-ls
Oblasť: Veľký Krtíš
+PRIDAŤ K OBLÚBENÝM (prihlásení)
Registrácia: 3.12.2018
Naposledy: 16.10.2019 18:00
INZERTNÉ FOTOGRAFIE 0
predám | kúpim
vymením | darujem | požičiam
zadarmo k objednávke
zľavy | akcie | odkazy
odkazy na aukcie
PREBIEHAJÚCE AUKCIE
PODMIENKY PREDAJA
52006891
DIČ SK1124907410
HODNOTENIE 0
RODINNÉ FOTOGRAFIE 0
Rodinné fotky
Scrapbook
Módna show
Spokojní zákazníci
Moje hobby
Záhrada
Naše bývanie
Poradňa
Domáci maznáčikovia
Zberateľstvo
Naše úlovky
KOMENTÁRE
VTIPY 0
RECEPTY 0
NÁVODY 0
Za prejavený záujem Vám vopred ďakujem. Prosím, pozorne si prečítajte podmienky predaja.

1.VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti súvisiace s nákupom tovaru na stránke užívateľa (www.mimibazar.sk/Lucia-LS), ďalej len „Lucia-LS“ a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 122/2013Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Kontaktné údaje predávajúceho - užívateľa Lucia-LS sú nasledovné:

Mgr. Lucia Šťastná
Písecká 744/7
990 01 Veľký Krtíš
Slovenská republika
tel.č.: +421 915 403 973
e-mail: luciastastna97@gmail.com
IČO: 52 006 891
DIČ: 1124907410
IČ DPH: SK1124907410,
Číslo živnostenského registra: 660 – 11311


2. OBJEDNÁVKA

Tovar, ktorý je v ponuke na stránke užívateľa - Lucia-LS (www.mimibazar.sk/Lucia-LS) je možné objednať prostredníctvom e-mailovej komunikácie, pričom kupujúci musí v e-maili zadať nasledujúce údaje:

a) Identifikácia kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefónne číslo a e-mailová adresa),

b) adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska kupujúceho),

c) presný názov objednaného tovaru, prípadne farbu a popis,

d) množstvo a veľkosť objednaného tovaru,

e) spôsob platby.


3. CENOVÉ PODMIENKY

Kúpna cena ponúkaných produktov užívateľa Lucia-LS je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena je uvedená s daňou z pridanej hodnoty. Ku kúpnej cene tovaru je pripočítaná suma poštovného. Pri objednávke nad 70 € si poštovné predávajúci neúčtuje.


4. PLATOBNÉ PODMIENKY A SPOSOB PLATBY

1. Platobné podmienky pri objednávke v rámci Slovenskej Republiky

- Platby sa vykonávajú v EUR, pričom predávajúci - Lucia-LS vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

a) PLATBA NA DOBIERKU pri prevzatí tovaru - pri tomto spôsobe platby kupujúci uhrádza celú sumu za tovar pri prevzatí kuriérovi/pracovníkovi Slovenskej pošty.
Platba na dobierku je akceptovaná len v rámci SR.

b) PLATBA BANKOVÝM PREVODOM/VKLADOM NA ÚČET vopred - pri tomto spôsobe platby je kupujúcemu zaslaný tovar po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru na účet predávajúceho. Na e-mail Vám budú zaslané údaje k platbe ako celková suma k úhrade vrátane poštovného, IBAN (číslo účtu) a VS (variabilný symbol).

2. Platobné podmienky a spôsob platby pri objednávke mimo Slovenskej republiky (z Českej Republiky a z iných krajín sveta)

- Platby sa vykonávajú v EUR, pričom predávajúci vyžaduje PLATBU BANKOVÝM PREVODOM/VKLADOM NA ÚČET vopred - pri tomto spôsobe platby je kupujúcemu zaslaný tovar až po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru na účet predávajúceho. Na e-mail Vám budú zaslané údaje k platbe ako celková suma k úhrade vrátane poštovného, IBAN (číslo účtu) a VS (variabilný symbol).


5. DODACIE PODMIENKY

Všetky produkty uvedené v ponuke užívateľa Lucia-LS sú skladom a ihneď k dispozícii.

Tovar je odosielaný prostredníctvom Slovenskej pošty. Objednávaný tovar bude vyexpedovaný v čo najkratšom termíne, obvykle do 24 hodín od potvrdenia objednávky predávajúcim, a to na miesto dodania uvedené v objednávke.

Pri platbe bankovým prevodom / vkladom na účet predávajúceho bude objednávka odoslaná až po pripísaní celej sumy tovaru vrátane poštovného na účet predávajúceho.

Po odoslaní objednávky prepravnej spoločnosti (Slovenská pošta) je kupujúcemu zaslaný e-mail o odoslaní objednávky spolu s podacím číslom zásielky

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom/pracovníkom/kuriérom Slovenskej pošty protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu. Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá nejaví známky poškodenia alebo podozrivej manipulácie s balíkom.


6. POŠTOVNÉ A BALNÉ

1. Poštovné a balné v rámci Slovenskej Republiky:

- Predávajúci si balné neúčtuje, ak je tovar zabalený štandardným spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru pri preprave.

- Tovar je zasielaný prostredníctvom Slovenskej pošty.

Výška poštovného pri platbe bankovým prevodom vopred na účet predávajúceho je 2,90 €.

Výška poštovného pri platbe na dobierku je 3,90 €.

Pri objednávke v hodnote nad 70 € je poštovné zdarma.


2. Poštovné a balné v rámci Českej Republiky a do iných krajín sveta:

Výška poštovného do Českej Republiky je 6,90 €.

Výška poštovného do ostatných krajín sveta je zaúčtovaná podľa aktuálneho cenníka služieb Slovenskej pošty.


7. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Podľa zákona 102/2014 Z.z., zakúpený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia. Oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu - užívateľovi Lucia-LS doručené e-mailom (luciastastna97@gmail.com) do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave a so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli kupujúcemu dodané. Tovar musí byť dodaný v pôvodnom stave a nepoškodený. K tovaru je kupujúci povinný pribaliť faktúru a vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy. Tovar vrátený na spôsob dobierky nebude predávajúcim prijatý.

Cena za vrátený tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru, najneskôr do 14 dní od doručenia zásielky predávajúcemu a to bankovým prevodom. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší.8. ZÁRUČNÉ PODMIENKY A ZÁRUČNÁ DOBA

Na dodávaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu. Reklamovať je možné len zaplatený tovar zakúpený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť na adresu sídla predávajúceho reklamovaný tovar vrátane požadovaných dokladov. Adresa pre zasielanie reklamácií je: Mgr. Lucia Šťastná, Písecká 744/7, 990 01 Veľký Krtíš, Slovenská republika. Reklamácia, ktorá bola uznaná ako oprávnená je bezplatná. Kupujúci má právo na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby na tovare a boli vynaložené skutočne a účelne.


9. REKLAMÁCIA, POSTUP PRI REKLAMÁCII

REKLAMÁCIA

Predávajúci - užívateľ Lucia-LS zodpovedá za poškodenie, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a počas záručnej doby 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie, za ktoré zodpovedá predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho. Ku každému tovaru je priložená faktúra, ktorá slúži ako záručný doklad. Reklamáciu na tovar je možné uplatniť prostredníctvom reklamačného formulára, ktorý bol priložený k objednanému tovaru.

POSTUP PRI REKLAMÁCII

1. Čo najskôr ma informujte prostredníctvom e-mailu (luciastastna97@gmail.com) alebo telefonicky.

2. Tovar, ktorý si želáte reklamovať zašlite čistý, spolu s faktúrou a vyplneným reklamačným formulárom na adresu: Mgr. Lucia Šťastná, Písecká 744/7, 990 01 Veľký Krtíš. Tovar, odoslaný na spôsob dobierky, nebude prijatý.

3. O vybavení reklamácie Vás budem informovať ihneď po jej spracovaní, ktoré prebehne v čo najkratšom čase, v prípade potreby posúdenia stavu reklamovaného tovaru najneskôr do 30 dní.

4. Reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

V prípade, že reklamovaný tovar nie je možné vymeniť, alebo odstrániť závadu tovaru a kupujúci žiada odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný zaslať hodnotu reklamovaného tovaru na účet kupujúceho a to najneskôr do 14 dní odo dňa prijatia reklamovaného tovaru na adresu predávajúceho.


10. VÝMENA TOVARU, POSTUP PRI VÝMENE TOVARU

VÝMENA TOVARU

Kupujúci má právo do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru požiadať o výmenu tovaru. Oznámenie kupujúceho o výmene tovaru musí byť predávajúcemu - užívateľovi Lucia-LS doručené na e-mail: luciastastna97@gmail.com najneskôr do skončenia doby na výmenu tovaru (do 14 dní) a zároveň musí byť predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave a obale so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli kupujúcemu dodané.

Tovar musí byť dodaný v pôvodnom stave, s visačkami, nepoškodený a bez známok používania. K tovaru je kupujúci povinný pribaliť faktúru a vyplnený výmenný formulár, ktorý bol priložený k objednanému tovaru, kde uvedie okrem iných požadovaných údajov číslo účtu na ktorý majú byť vrátené peniaze.Prepravné náklady pri výmene tovaru hradí kupujúci. Tovar vrátený na spôsob dobierky nebude prijatý.

POSTUP PRI VÝMENE TOVARU

1. Čo najskôr ma informujte prostredníctvom e-mailu (luciastastna97@gmail.com) alebo telefonicky

2. Tovar na výmenu Vám obratom zašlem Slovenskou poštou.

3. V prípade, že vrátený tovar nie je možné vymeniť a kupujúci žiada o odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný zaslať hodnotu tovaru na účet kupujúceho a to do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.


11. VÝMENNÝ/REKLAMAČNÝ FORMULÁR A FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Výmenný/reklamačný formulár a formulár na odstúpenie od zmluvy je priložený ku každej objednávke.

Kupujúci je povinný uviesť vo Formulári nasledujúce údaje:
1. Identifikácia kupujúceho, t.j. meno a priezvisko alebo obchodné meno; trvalé bydlisko alebo sídlo;
2. Číslo faktúry/číslo elektronickej objednávky;
3. Popis tovaru, ktorý kupujúci žiada zameniť a popis zameneného tovaru s uvedením kódu, farby, veľkosti, množstva, ceny tovaru;
4. Názov a číslo bankového účtu v tvare IBAN,
5. Dátum a podpis kupujúceho.

Tovar, ktorý je predmetom výmeny / vrátenia by nemal / nesmie javiť na sebe známky používania. Predávajúci - užívateľ Lucia-LS odporúča kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom reklamácie / výmeny / vrátenia. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom reklamácie / výmeny / vrátenia znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.


12. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.Predávajúci - užívateľ Lucia-LS spracúva osobné údaje kupujúceho výlučne za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a na plnenie svojich záväzkov voči kupujúcemu vyplývajúcich z kúpnej zmluvy podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručením objednaného tovaru prepravnou spoločnosťou a vybavením reklamácie.

2. Predávajúci - užívateľ Lucia-LS vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať, je založený výlučne na dobrovoľnosti kupujúceho.

3. Predávajúci - užívateľ Lucia-LS spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa/adresa dodania, kontaktné telefónne číslo a v prípade, že kupujúci nakupuje v rámci svojej podnikateľskej činnosti aj obchodné meno, IČO, DIČ/IČ DPH.

4. Predávajúci - užívateľ Lucia-LS neposkytuje, nezverejňuje, nesprístupňuje osobné údaje kupujúceho žiadnym iným subjektom, s výnimkou prepravnej služby (Slovenská pošta), s ktorou je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky.


Objednaním tovaru na stránke užívateľa Lucia-LS (www.mimibazar.sk/Lucia-LS) súhlasíte s vyššie uvedenými podmienkami predaja.

Prajem Vám príjemné nakupovanie.

S pozdravom Lucia-LS.
Podmínky byly naposledy upraveny: 6.12.2018, 8:37
© 2004-2020 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmienky serveru | Cenník členstva | Návod na inzerciu | Desatoro | Osobné údaje | Kontakt